DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.41-44

Наукові підходи у підготовці майбутніх юристів до професійної взаємодії

О. І. Браткова

Abstract


В результаті дослідження проблеми формування готовності майбутнього юриста до професійної взаємодії встановлено, що можливість системного вивчення процесу підготовки та розробки її моделі у формуванні особистості сучасного майбутнього юриста, забезпечується цілісністю та системністю цього процесу через реалізацію наступних наукових підходів, а саме: особистісно-орієнтованого, аксіологічного, компетентнісного та діяльнісного підходів. З’ясовано, що в результаті застосування вищезгаданих наукових підходів формуються важливі як і особистісні якості майбутнього фахівцяюриста, так і його професійні знання, вміння та навички, зокрема: активність, творчість, самовдосконалення, орієнтація в етичних, моральних та правових цінностях.


Keywords


вища освіта; підготовка юристів; професійна взаємодія наукові підходи; системний; особистісно-орієнтований; аксіологічний; компетентнісний; діяльнісний

References


Педагогічні технології : [навчальний посібник для вузів] / [Нісімчук А. М., Падалка О. С., Смолюк І. О., Шпак О. Т.]. – К. : Видавництво ''Українська енциклопедія'' ім. М. П. Бажана, 1995. – 234 с.

''Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України'' [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://f3.naiau.kiev.ua/pravyla-povedinky-prof-etika.html.

Циба В. Аналіз понять теорії особистості: соціальна настанова, соціальна установка, атитюд [Електронний ресурс] / В. Циба. – Режим доступу : http://www.vmurol.com.ua/index.php idd=us_publication&group=4&us_publication=665.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.