DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.98-102

Регіональний вимір становлення науково-педагогічних шкіл в Україні: на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Т. Д. Кочубей

Abstract


Стаття присвячена теоретичному дослідженні становлення та розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні на регіональному рівні. Закцентовано увагу на тому, що нині посилюється науковий інтерес до вітчизняних і зарубіжних науково-педагогічних шкіл, які виступають потужним потенціалом в підготовці науково-педагогічних кадрів та освітньо-виховному процесі. Здійснено аналіз основних напрямів діяльності науково-педагогічних шкіл, які функціонують в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, виявлено основні тенденції їх становлення та розвитку.


Keywords


науково-педагогічні школи; університет; напрями діяльності наукових шкіл

References


Гончаренко С. Наукові школи в педагогіці [Електронний ресурс] / Семен Гончаренко // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи. – Режим доступу : https://core.ac.uk/download/pdf/32310530.pdf.

Дубасенюк О. А. Проблеми розвитку науково-педагогічних шкіл / О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова // Педагогічна газета. – жовтень 2012. – № 10(218).

Гнізділова О. Ідентифікація феномену науково-педагогічна школа / Олена Гнізділова // Педагогічні науки. – 2014. – № 60. – С. 76–84.

Наукові школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nauka.udpu.edu.ua/naukovi-pidrozdily/naukovishkoly/.

Хриков Є. М. Чинники розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні / Є. М. Хриков // Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : [зб. наук. праць] / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012. – 692 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.