DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.195-200

Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняній вищій школі як чинник білінгвальної професійної підготовки

С. М. Ситняківська

Abstract


У даній статті представлено специфіку підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняній вищій школі, яка виступає чинником професійної підготовки таких фахівців на білінгвальній основі. Доведено, що з точки зору освітніх потреб та можливих способів їх реалізації, на сучасному етапі розвитку українського суспільства білінгвальна освіта є необхідним елементом підготовки сучасного фахівця соціальної сфери.


Keywords


білінгвальна професійна підготовка; навчання на білінгвальній основі; фахівці соціальної сфери

References


Мигович I. I. Соціальна робота (вступ до спеціальності) / I. I. Мигович. – Ужгород : Ужгород. держ. ун-т., 1997. – 190 с.

Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів] ; за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015. Вип. 4. – 158 с.

Закон України "Про вищу освіту" : за станом на 5 вер. 2017 р. : офіц. вид. Верховна Рада України. – Київ : Парлам. вид-во, 2017. – 49 с.

Файчук О. Л. До питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / О. Л. Файчук. – Витоки педагогічної майстерності. – Серія : Педагогічні науки. 2012. – Вип. 10. – С. 299–302. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vpm_2012_10_65 (дата звернення : 02.05.20015).

Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід : [посібник] / В. А. Поліщук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – С. 139–142.

Капська А. Й. Ступенева система професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери / А. Й. Капська // Науковий часопис. – Серія 11. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова. 2004. – 1 (23). – С. 19–29.

Матвійчук Т. В. Особливості професійної підготовки соціальних працівників: регіональний аспект // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". – № 1 (9) / 2014. – С. 82–86.

Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : [навч. посіб] / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович. – Київ, 2002. – 136 с.

Національний класифікатор України. Класифікатор професій – 2016. – Режим доступу : https://jobs.ua/ukr/classifier/dopolnenie-B/let-154/page-8 (дата звернення : 28.07.2018).

Соціальна робота в Україні : [навч. посібник] / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – Київ : Науковий світ, 2003. – 233 с.

Агранат Ю. В. Социальная работа: что это значит? Social Work : What Does It Mean? / Ю. В. Агранат. – Изд-во ДВГУПС, 2006. – 132 с.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. – 2-ге видання. – За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь : Універсум, 2013. – 536 с.

Романовська Л. І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності та позитивні тенденції такого процесу в Україні / Л. І. Романовська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна", № 2 (8), 2013. – С. 224–227.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.