DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.201-207

Ідеологеми освітньої реформи

І. І. Смагін

Abstract


У статті охарактеризовано основні ідеї і принципи, які створюють ідеологічне поле вітчизняної освіти та містяться в нормативно-правових актах, що забезпечують перехід до Нової української школи. З’ясовано, що оновлене ідеологічне поле відрізняється від попереднього ідеологемами доброчесності, автономності, партнерства. Обґрунтовано, що зазначені ідеологеми є своєрідним ідейним стрижнем реформи, мають мотиваційний та ціннісний потенціал для позитивних змін в освіті. Зроблено висновок про необхідність урахування цих ідеологем у процесі оновлення змісту і форм роботи в закладах післядипломної освіти з педагогами, які готуються до роботи в Новій українській школі.


Keywords


ідеологема; ідеологія освіти; освітня ідеологія; корпоративна ідеологія; локальна ідеологія

References


Смагін І. Філософсько-правове осмислення сучасної освітньої діяльності : [посібник для вчителя] / І Смагін, В. Арешонков. – Житомир : ОІППО, 2004. – 147 с.

Малышева Е. Г. Идеологема как лингвокогнитивный феномен : определение и классификация / Е. Г. Малышева // Политическая лингвистика. – 2009. – № 4 (30). – С. 32–40.

Недюха М. П. Правова ідеологія українського суспільства : [монографія] / М. П. Недюха. – К. : "МП Леся", 2012. – 400 с.

Слюсаревський М. М. Ідеологія як рівень суспільної психології та проблема її "взаємин" з освітою і психологічною наукою / М. М. Слюсаревський // Матеріали методологічного семінару Академії педагогічних наук України "Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія" (12 листопада 1998 р., Київ). – К. : Гнозис, 1998. – С. 17–27.

Макеєв С. О. Соціологія : навчальний посібник / С. О. Макеєв. – К. : "Українська енциклопедія", 1999. – 344 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.