DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.213-219

Інклюзивна освіта – перспективний напрям розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні

З. І. Удич

Abstract


У статі розглянуто основні передумови становлення нової науково-педагогічної школи інклюзивної освіти; з’ясовано основні ознаки, яким вона має відповідати; обґрунтовано доцільність функціонування досліджуваної школи на базі вищого навчального закладу; обумовлено полісуб’єктність даної школи; визначено принципи функціонування науково-педагогічної школи з інклюзивної освіти та її функції; виділено негативні чинники, які гальмують процес становлення нових науково-педагогічних шкіл в Україні; запропоновано основні завдання щодо подальшого становлення науково-педагогічної школи інклюзивної освіти.


Keywords


інклюзивна освіта; науково-педагогічна школа; інклюзивно-ресурсний центр

References


Гнізділова О. Ідентифікація феномену "Науково-педагогічна школа" / О. Гнізділова // Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 60. – С. 76–84.

Скрипник М. Рецепція ідей українських науково-педагогічних шкіл у теорію і практику професійного розвитку фахівців / М. Скрипник // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 10–16.

Удич З. І. Основи інклюзивної освіти : [навчально-методичний посібник] / З. І. Удич. – Тернопіль : КІЦ "ПРІНТ-ОФІС", 2015. – 378 с.

Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи : [монографія] / А. А. Колупаєва. – К. : "СаммітКнига", 2009. – 272 с.

The Open File on Inclusive Education [Електронний ресурс]. – Paris : UNESCO, 2001. – 146 р. – Режим доступу : http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001252/125237eo.pdf.

Бойченко М. Наукові школи в сучасній вітчизняній філософії : у світлі зміни філософських поколінь / М. Бойченко // Філософська думка. – 2015. – № 3. – С. 46–61.

Хриков Є. М. Чинники розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні / Є. М. Хриков // Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць. – Житомир : Вид.-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 69–76.

Удич З. І. Основи інклюзивної освіти: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / З. І. Удич. – Тернопіль : КІЦ "ПРІНТ-ОФІС", 2015. – 143 с.

Удич З. І. Інклюзивна освіта : практикум для студентів педагогічних спеціальностей / З. І. Удич. – Тернопіль : КІЦ "ПРІНТ-ОФІС", 2016. – 141 с.

Положення про інклюзивно-ресурсний центр Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2018/polozhennia_pro_resursnyi_tsentr_inkliuzyvnoi_osvity.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.