DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.248-251

Арт-терапія як засіб гармонізації професійного середовища викладача закладу вищої освіти

С. Л. Яценко

Abstract


У статті розглянуто окремі аспекти життєдіяльності викладача закладу вищої освіти в контексті використання арт-терапії як засобу створення сприятливого професійного середовища. Висвітлено сутність понять "арт-терапія", "функції арт-терапії". Окреслено шляхи трансформації особистісних переживань у процес творчої діяльності. Розкрито сутність психотерапевтичної, діагностичної, розвиваючої функцій арт-терапії.


Keywords


творча діяльність, функції та види арт-терапії, арт-техніки

References


Титаренко О. І. Використання арт-терапії в психолого-педагогічному супроводі освітнього процесу [Електронний ресурс] / О. І. Титаренко. – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp6/tytarenko.pdf.

Копытин А. И. Основы арт-терапии / А. И. Копытин. – СПб. : ''Лань'', 1999. – 256 с.

Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Л. Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2003. – 256 с.

Психотерапевтическая энциклопедия / [под. ред. Б. Д. Карвасарского]. – СПб. : Питер, 2000. – 1024 с.

Лебедева Л. Д. Арт-терапия в педагогике / Л. Д. Лебедева // Педагогика. – 2000. – № 9. – С. 27–34.

Практикум по арт-терапии / [под ред. А. И. Копытина]. − СПб. : Питер, 2000. − 448 с.

Лебедева Л. Д. Педагогические основы арт-терапии в образовании : [монография] / Л. Д. Лебедева. – СПб. : ЛОИРО, 2001. – С. 318.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.