Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(96) (2019) Analysis of the results of the experimental work in the formation of pedagogical knowledge of the future teachers in the process of obtaining a second higher education Анотація   PDF
T. I. Shanskova, T. S. Guzhanova
 
№ 4(95) (2018) Communicative Approach in Teaching Italian as a Second Foreign Language Анотація   PDF
O. V. Stebaieva
 
№ 1(96) (2019) Competency principles of teacher’s professional training and development in the conditions of european integration Анотація   PDF
О. A. Dubaseniuk, О. V. Vozniuk
 
№ 1(96) (2019) Diagnosis of the emotional component of the moral value formation of senior preschool children Анотація   PDF
M. А. Fedorova
 
№ 1(96) (2019) Diagnosis of the interpersonal tolerance manifestation of senior preschool children Анотація   PDF
O. О. Maksymova
 
№ 1(96) (2019) Empirical study on the formation of the motivational-personal component of masters’ readiness to ensure the quality of educational process in the preschool educational institutions Анотація   PDF
L. P. Zahorodnia
 
№ 1(96) (2019) Model of professional competence formation of future specialists of food technologies in the process of studying natural science disciplines at college Анотація   PDF
S. S. Vitvytska, O. F. Melnyk
 
№ 1(96) (2019) Optimization of the management of higher medical educational establishments in the USA Анотація   PDF
T. I. Horpinich
 
№ 1(96) (2019) Pre-diploma training of a teacher-philologist of the english language Анотація   PDF
H. V. Tereshchuk, I. P. Yashchuk, K. M. Binytska, O. P. Binytska
 
№ 1(96) (2019) Research of volitional efforts in a structure of a regulatory-volitional component of readiness to self-organization in professional activity of a future lecturer in higher education Анотація   PDF
N. M. Myronchuk, O. O. Makarevych
 
№ 1(96) (2019) Study of the development of the teacher’s information and communication mobility within the system of postgraduate education Анотація   PDF
O. Ye. Antonova, L. L. Familiarska
 
№ 1(96) (2019) The content analysis of practices and projects of organizing non-formal education in Ukraine Анотація   PDF
N. P. Pavlyk, H. P. Pustovit
 
№ 4(95) (2018) The Digital Generation of Children and Adolescents in Face of Internet Dangers Анотація   PDF
Barbara Adamczyk
 
№ 4(95) (2018) Ідеологеми освітньої реформи Анотація   PDF
І. І. Смагін
 
№ 4(95) (2018) Інклюзивна освіта – перспективний напрям розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні Анотація   PDF
З. І. Удич
 
№ 4(95) (2018) Інформаційно-комунікаційні технології як засіб реалізації інформаційної компетентності фахівців у галузі екології Анотація   PDF
Г. Б. Гордійчук, Н. А. Яценко
 
№ 4(95) (2018) Іншомовна підготовка фахівців соціальної сфери в світлі діяльнісного підходу Анотація   PDF
К. М. Павелків
 
№ 4(95) (2018) Аналіз програмних засобів для людей із порушеннями зору Анотація   PDF
І. С. Мінтій, Т. А. Вакалюк, В. М. Пірогов, А. М. Горло, М. М. Мінтій
 
№ 4(95) (2018) Арт-терапія як засіб гармонізації професійного середовища викладача закладу вищої освіти Анотація   PDF
С. Л. Яценко
 
№ 4(95) (2018) Вплив дидактичних технологій на формування духовної культури студентської молоді у наукових працях академіка Д. В. Чернілевського Анотація   PDF
Г. О. Козлакова
 
№ 4(95) (2018) Давня українська педагогічна термінологія: аналіз текстів українського Середньовіччя Анотація   PDF
Н. А. Сейко
 
№ 4(95) (2018) Дослідницький потенціал наукової школи вченого: становлення, розвиток, здобутки Анотація   PDF
О. Г. Ярошенко, О. А. Блажко
 
№ 4(95) (2018) Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками та дітьми в ситуації конфлікту Анотація   PDF
І. М. Коновальчук
 
№ 4(95) (2018) Експертна оцінка результативності неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів Анотація   PDF
Н. П. Павлик
 
№ 4(95) (2018) Концептуалізація дисциплінарно-методологічної матриці розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти Анотація   PDF
В. М. Федорець
 
1 - 25 з 50 результатів 1 2 > >>