Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(95) (2018) Інформаційно-комунікаційні технології як засіб реалізації інформаційної компетентності фахівців у галузі екології Анотація   PDF
Г. Б. Гордійчук, Н. А. Яценко
 
№ 4(95) (2018) Іншомовна підготовка фахівців соціальної сфери в світлі діяльнісного підходу Анотація   PDF
К. М. Павелків
 
№ 4(95) (2018) Аналіз програмних засобів для людей із порушеннями зору Анотація   PDF
І. С. Мінтій, Т. А. Вакалюк, В. М. Пірогов, А. М. Горло, М. М. Мінтій
 
№ 4(95) (2018) Арт-терапія як засіб гармонізації професійного середовища викладача закладу вищої освіти Анотація   PDF
С. Л. Яценко
 
№ 4(95) (2018) Вплив дидактичних технологій на формування духовної культури студентської молоді у наукових працях академіка Д. В. Чернілевського Анотація   PDF
Г. О. Козлакова
 
№ 4(95) (2018) Давня українська педагогічна термінологія: аналіз текстів українського Середньовіччя Анотація   PDF
Н. А. Сейко
 
№ 4(95) (2018) Дослідницький потенціал наукової школи вченого: становлення, розвиток, здобутки Анотація   PDF
О. Г. Ярошенко, О. А. Блажко
 
№ 4(95) (2018) Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками та дітьми в ситуації конфлікту Анотація   PDF
І. М. Коновальчук
 
№ 4(95) (2018) Експертна оцінка результативності неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів Анотація   PDF
Н. П. Павлик
 
№ 4(95) (2018) Концептуалізація дисциплінарно-методологічної матриці розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти Анотація   PDF
В. М. Федорець
 
№ 4(95) (2018) Концептуальні моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів, реалізовані у діяльності Житомирської наукової школи Анотація   PDF
О. А. Дубасенюк
 
№ 4(95) (2018) Методика розвитку методичної компетентності викладачів військово-спеціальних дисциплін у системі післядипломної освіти Анотація   PDF
В. С. Остапенко
 
№ 4(95) (2018) Методологія побудови системи регламентуючої документації у закладах вищої освіти на на основі процесного підходу до управління Анотація   PDF
Г. О. Шліхта
 
№ 4(95) (2018) Наукові засади інтелектуального розвитку особистості учня середньої школи Анотація   PDF
О. В. Ващук
 
№ 4(95) (2018) Наукові підходи у підготовці майбутніх юристів до професійної взаємодії Анотація   PDF
О. І. Браткова
 
№ 4(95) (2018) Наукова школа "Методологія і методика реалізації комунікативної та компетентнісної парадигм у системі вищої й післядипломної освіти Анотація   PDF
Л. В. Барановська
 
№ 4(95) (2018) Науково-дослідна лабораторія як організатор і координатор інноваційного наукового середовища вищого військового навчального закладу Анотація   PDF
В. І. Свистун, В. А. Шемчук
 
№ 4(95) (2018) Науково-педагогічна школа як творчий осередок залучення молодих науковців до дослідницького процесу Анотація   PDF
О. Є. Антонова, Н. М. Поліщук
 
№ 4(95) (2018) Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин Збройних Сил України в системі післядипломної освіти Анотація   PDF
Д. В. Погребняк
 
№ 4(95) (2018) Організація підготовки педагога-дослідника на основі інтегрованого поєднання методів математичного моделювання та інформаційних технологій Анотація   PDF
Г. Л. Воскобойнікова, А. В. Рудик, С. О. Воскобойніков, С. В. Мельник, Д. Є. Ступак
 
№ 4(95) (2018) Особливості застосування аудіовізуальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів іноземних мов (на прикладі французької мови) Анотація   PDF
А. М. Климчук
 
№ 4(95) (2018) Підготовка науково-педагогічних працівників до діяльності у неформальній освіті дорослих: реалії та перспективи Анотація   PDF
О. Л. Самодумська
 
№ 4(95) (2018) Педагогічні умови впровадження у навчально-виховний процес вищих військових закладів освіти методики формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Анотація   PDF
О. В. Бойко
 
№ 4(95) (2018) Проблема суб'єктності вчителів та учнів у польській педагогічній науковій школі Анотація   PDF
В. В. Ягупов, А. Р. Бекірова
 
№ 4(95) (2018) Професійна компетентність майбутнього вчителя музики: семантичний аналіз поняття Анотація   PDF
М. О. Мороз
 
26 - 50 з 60 результатів << < 1 2 3 > >>