Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(93) (2018) Інтерактивні технології під час позааудиторної самостійної роботи майбутніх прикордонників у відомчих навчальних закладах Республіки Індія Анотація   PDF
Н. В. Бхіндер
 
№ 1(92) (2018) Інтернаціоналізація вищої освіти в контексті викладання англійської мови професійного спрямування: досвід Великобританії Анотація   PDF
Т. В. Модестова
 
№ 3(94) (2018) Інтерпретація драматичного літературного твору на занятті зі сценічної мови у ВНЗ Анотація   PDF
К. Я. Климова
 
№ 4(95) (2018) Інформаційно-комунікаційні технології як засіб реалізації інформаційної компетентності фахівців у галузі екології Анотація   PDF
Г. Б. Гордійчук, Н. А. Яценко
 
№ 4(95) (2018) Іншомовна підготовка фахівців соціальної сфери в світлі діяльнісного підходу Анотація   PDF
К. М. Павелків
 
№ 2(93) (2018) Академічна комунікативна підготовка студентів у ВНЗ: компетентнісний підхід Анотація   PDF
М. С. Козолуп
 
№ 4(95) (2018) Аналіз програмних засобів для людей із порушеннями зору Анотація   PDF
І. С. Мінтій, Т. А. Вакалюк, В. М. Пірогов, А. М. Горло, М. М. Мінтій
 
№ 3(94) (2018) Антропологічно-ціннісне осмислення феномену Суботи в контексті формування методології і методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти Анотація   PDF
В. М. Федорець
 
№ 4(95) (2018) Арт-терапія як засіб гармонізації професійного середовища викладача закладу вищої освіти Анотація   PDF
С. Л. Яценко
 
№ 1(92) (2018) Використання інформаційної технології електронного портфоліо в освітньому процесі ВНЗ Анотація   PDF
О. С. Грицюк
 
№ 1(92) (2018) Використання автентичних відеоматеріалів на професійну тематику на заняттях з іноземної мови для студентів спеціальності "Туризм" Анотація   PDF
С. В. Ващенко, М. В. Мороз
 
№ 2(93) (2018) Використання хмаро орієнтованих засобів у навчанні бакалаврів інформатики для організації спільної проектної діяльності Анотація   PDF
Т. А. Вакалюк
 
№ 4(95) (2018) Вплив дидактичних технологій на формування духовної культури студентської молоді у наукових працях академіка Д. В. Чернілевського Анотація   PDF
Г. О. Козлакова
 
№ 3(94) (2018) Вплив занять гирьовим спортом на фізичну підготовленість курсантів військових закладів вищої освіти України Анотація   PDF
К. В. Пронтенко, Г. П. Грибан, В. В. Пронтенко, C. В. Гоманюк
 
№ 4(95) (2018) Давня українська педагогічна термінологія: аналіз текстів українського Середньовіччя Анотація   PDF
Н. А. Сейко
 
№ 4(95) (2018) Дослідницький потенціал наукової школи вченого: становлення, розвиток, здобутки Анотація   PDF
О. Г. Ярошенко, О. А. Блажко
 
№ 4(95) (2018) Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками та дітьми в ситуації конфлікту Анотація   PDF
І. М. Коновальчук
 
№ 4(95) (2018) Експертна оцінка результативності неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів Анотація   PDF
Н. П. Павлик
 
№ 1(92) (2018) Ефективність використання програмно-імітаційних комплексів як засобу формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей за результатами педагогічного експерименту Анотація   PDF
Д. С. Антонюк
 
№ 2(93) (2018) Забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти Анотація   PDF
В. В. Драгунова
 
№ 3(94) (2018) Запобігання помилкам в учнівських роботах на уроках української мови в 3 – 4 класах Анотація   PDF
О. А. Гордієнко
 
№ 2(93) (2018) Засади підвищення мотивації до професійної діяльності майбутніх юристів за допомогою курсу іноземної мови Анотація   PDF
О. В. Свисюк, Н. В. Лихошвед
 
№ 3(94) (2018) Класифікація бізнес-процесів в освітніх установах Анотація   PDF
Г. О. Шліхта
 
№ 4(95) (2018) Концептуалізація дисциплінарно-методологічної матриці розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти Анотація   PDF
В. М. Федорець
 
№ 1(92) (2018) Концептуальні засади підготовки вихователя до розвитку соціальних умінь і навичок дошкільників Анотація   PDF
Т. М. Лесіна
 
51 - 75 з 147 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>