Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(95) (2018) Концептуальні моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів, реалізовані у діяльності Житомирської наукової школи Анотація   PDF
О. А. Дубасенюк
 
№ 1(92) (2018) Культура української діаспори Сполучених Штатів Америки (за матеріалами часопису союзу українок Америки "Наше життя" періоду 1944–1945 рр.) Анотація   PDF
Н. М. Бовсунівська
 
№ 2(93) (2018) Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю Анотація   PDF
О. І. Баглай
 
№ 1(92) (2018) Місце і роль фахових дисциплін у процесі формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов Анотація   PDF
В. П. Боса
 
№ 3(94) (2018) Медіаосвіта як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя-словесника Анотація   PDF
Л. А. Башманівська, В. І. Башманівський
 
№ 1(92) (2018) Метод та дидактичні засоби навчання удосконаленню програмних та апаратних засобів комп'ютерної техніки майбутніх ІТ-фахівців в умовах фундаменталізації освіти Анотація   PDF
І. О. Бардус
 
№ 4(95) (2018) Методика розвитку методичної компетентності викладачів військово-спеціальних дисциплін у системі післядипломної освіти Анотація   PDF
В. С. Остапенко
 
№ 3(94) (2018) Методичні основи жанрового аналізу художнього твору: ретроспективний огляд Анотація   PDF
Н. Р. Грицак
 
№ 1(92) (2018) Методичні підходи щодо навчання комп'ютерній графіці студентів ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій Анотація   PDF
С. М. Горобець
 
№ 3(94) (2018) Методичні передумови диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів Анотація   PDF
А. О. Кравченко
 
№ 1(92) (2018) Методичні рекомендації щодо впровадження системи формування естетичної культури студентів в процесі навчання літератури Анотація   PDF
В. А. Папушина
 
№ 1(92) (2018) Методологічні засади підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти Анотація   PDF
Л. А. Черніченко
 
№ 4(95) (2018) Методологія побудови системи регламентуючої документації у закладах вищої освіти на на основі процесного підходу до управління Анотація   PDF
Г. О. Шліхта
 
№ 2(93) (2018) Мовленнєві ситуації на заняттях з методики української мови Анотація   PDF
Л. С. Шевцова
 
№ 4(95) (2018) Наукові засади інтелектуального розвитку особистості учня середньої школи Анотація   PDF
О. В. Ващук
 
№ 4(95) (2018) Наукові підходи у підготовці майбутніх юристів до професійної взаємодії Анотація   PDF
О. І. Браткова
 
№ 4(95) (2018) Наукова школа "Методологія і методика реалізації комунікативної та компетентнісної парадигм у системі вищої й післядипломної освіти Анотація   PDF
Л. В. Барановська
 
№ 4(95) (2018) Науково-дослідна лабораторія як організатор і координатор інноваційного наукового середовища вищого військового навчального закладу Анотація   PDF
В. І. Свистун, В. А. Шемчук
 
№ 4(95) (2018) Науково-педагогічна школа як творчий осередок залучення молодих науковців до дослідницького процесу Анотація   PDF
О. Є. Антонова, Н. М. Поліщук
 
№ 2(93) (2018) Обґрунтування доцільності проведення лабораторних занять iз стилістики української мови в закладах вищої освіти Анотація   PDF
А. С. Попович
 
№ 4(95) (2018) Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин Збройних Сил України в системі післядипломної освіти Анотація   PDF
Д. В. Погребняк
 
№ 1(92) (2018) Організація бесіди на засадах діалогічної взаємодії як базовий метод педагогічного консультування Анотація   PDF
Т. Ю. Білошицька
 
№ 4(95) (2018) Організація підготовки педагога-дослідника на основі інтегрованого поєднання методів математичного моделювання та інформаційних технологій Анотація   PDF
Г. Л. Воскобойнікова, А. В. Рудик, С. О. Воскобойніков, С. В. Мельник, Д. Є. Ступак
 
№ 1(92) (2018) Організація педагогічної практики — одна з важливих умов підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів Анотація   PDF
Є. І. Жуковський
 
№ 1(92) (2018) Основні пріоритети реформування громадянської освіти в Україні Анотація   PDF
О. М. Власенко
 
76 - 100 з 147 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>