Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 1(100) (2020) ВІТАЄМО ОЛЕКСАНДРУ АНТОНІВНУ ДУБАСЕНЮК З 75-РІЧЧЯМ! Abstract   PDF (Українська)
О. Є. Антонова
 
No 1(100) (2020) ВІТАЄМО ПЕТРА ЮРІЙОВИЧА САУХА З ЮВІЛЕЄМ! Abstract   PDF (Українська)
M. A. Козловець
 
No 1(92) (2018) Використання інформаційної технології електронного портфоліо в освітньому процесі ВНЗ Abstract   PDF (Українська)
О. С. Грицюк
 
No 1(92) (2018) Використання автентичних відеоматеріалів на професійну тематику на заняттях з іноземної мови для студентів спеціальності "Туризм" Abstract   PDF (Українська)
С. В. Ващенко, М. В. Мороз
 
No 2(93) (2018) Використання хмаро орієнтованих засобів у навчанні бакалаврів інформатики для організації спільної проектної діяльності Abstract   PDF (Українська)
Т. А. Вакалюк
 
No 4(95) (2018) Вплив дидактичних технологій на формування духовної культури студентської молоді у наукових працях академіка Д. В. Чернілевського Abstract   PDF (Українська)
Г. О. Козлакова
 
No 3(94) (2018) Вплив занять гирьовим спортом на фізичну підготовленість курсантів військових закладів вищої освіти України Abstract   PDF (Українська)
К. В. Пронтенко, Г. П. Грибан, В. В. Пронтенко, C. В. Гоманюк
 
No 4(95) (2018) Давня українська педагогічна термінологія: аналіз текстів українського Середньовіччя Abstract   PDF (Українська)
Н. А. Сейко
 
No 4(95) (2018) Дослідницький потенціал наукової школи вченого: становлення, розвиток, здобутки Abstract   PDF (Українська)
О. Г. Ярошенко, О. А. Блажко
 
No 4(95) (2018) Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками та дітьми в ситуації конфлікту Abstract   PDF (Українська)
І. М. Коновальчук
 
No 4(95) (2018) Експертна оцінка результативності неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів Abstract   PDF (Українська)
Н. П. Павлик
 
No 1(92) (2018) Ефективність використання програмно-імітаційних комплексів як засобу формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей за результатами педагогічного експерименту Abstract   PDF (Українська)
Д. С. Антонюк
 
No 2(93) (2018) Забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти Abstract   PDF (Українська)
В. В. Драгунова
 
No 3(94) (2018) Запобігання помилкам в учнівських роботах на уроках української мови в 3 – 4 класах Abstract   PDF (Українська)
О. А. Гордієнко
 
No 2(93) (2018) Засади підвищення мотивації до професійної діяльності майбутніх юристів за допомогою курсу іноземної мови Abstract   PDF (Українська)
О. В. Свисюк, Н. В. Лихошвед
 
No 3(94) (2018) Класифікація бізнес-процесів в освітніх установах Abstract   PDF (Українська)
Г. О. Шліхта
 
No 4(95) (2018) Концептуалізація дисциплінарно-методологічної матриці розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти Abstract   PDF (Українська)
В. М. Федорець
 
No 1(92) (2018) Концептуальні засади підготовки вихователя до розвитку соціальних умінь і навичок дошкільників Abstract   PDF (Українська)
Т. М. Лесіна
 
No 4(95) (2018) Концептуальні моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів, реалізовані у діяльності Житомирської наукової школи Abstract   PDF (Українська)
О. А. Дубасенюк
 
No 1(92) (2018) Культура української діаспори Сполучених Штатів Америки (за матеріалами часопису союзу українок Америки "Наше життя" періоду 1944–1945 рр.) Abstract   PDF (Українська)
Н. М. Бовсунівська
 
No 2(93) (2018) Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю Abstract   PDF (Українська)
О. І. Баглай
 
No 1(92) (2018) Місце і роль фахових дисциплін у процесі формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов Abstract   PDF (Українська)
В. П. Боса
 
No 3(94) (2018) Медіаосвіта як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя-словесника Abstract   PDF (Українська)
Л. А. Башманівська, В. І. Башманівський
 
No 1(92) (2018) Метод та дидактичні засоби навчання удосконаленню програмних та апаратних засобів комп'ютерної техніки майбутніх ІТ-фахівців в умовах фундаменталізації освіти Abstract   PDF (Українська)
І. О. Бардус
 
No 4(95) (2018) Методика розвитку методичної компетентності викладачів військово-спеціальних дисциплін у системі післядипломної освіти Abstract   PDF (Українська)
В. С. Остапенко
 
76 - 100 of 165 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>