Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 3(94) (2018) Методичні основи жанрового аналізу художнього твору: ретроспективний огляд Abstract   PDF (Українська)
Н. Р. Грицак
 
No 1(92) (2018) Методичні підходи щодо навчання комп'ютерній графіці студентів ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій Abstract   PDF (Українська)
С. М. Горобець
 
No 3(94) (2018) Методичні передумови диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів Abstract   PDF (Українська)
А. О. Кравченко
 
No 1(92) (2018) Методичні рекомендації щодо впровадження системи формування естетичної культури студентів в процесі навчання літератури Abstract   PDF (Українська)
В. А. Папушина
 
No 1(92) (2018) Методологічні засади підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти Abstract   PDF (Українська)
Л. А. Черніченко
 
No 4(95) (2018) Методологія побудови системи регламентуючої документації у закладах вищої освіти на на основі процесного підходу до управління Abstract   PDF (Українська)
Г. О. Шліхта
 
No 2(93) (2018) Мовленнєві ситуації на заняттях з методики української мови Abstract   PDF (Українська)
Л. С. Шевцова
 
No 4(95) (2018) Наукові засади інтелектуального розвитку особистості учня середньої школи Abstract   PDF (Українська)
О. В. Ващук
 
No 4(95) (2018) Наукові підходи у підготовці майбутніх юристів до професійної взаємодії Abstract   PDF (Українська)
О. І. Браткова
 
No 4(95) (2018) Наукова школа "Методологія і методика реалізації комунікативної та компетентнісної парадигм у системі вищої й післядипломної освіти Abstract   PDF (Українська)
Л. В. Барановська
 
No 4(95) (2018) Науково-дослідна лабораторія як організатор і координатор інноваційного наукового середовища вищого військового навчального закладу Abstract   PDF (Українська)
В. І. Свистун, В. А. Шемчук
 
No 4(95) (2018) Науково-педагогічна школа як творчий осередок залучення молодих науковців до дослідницького процесу Abstract   PDF (Українська)
О. Є. Антонова, Н. М. Поліщук
 
No 2(93) (2018) Обґрунтування доцільності проведення лабораторних занять iз стилістики української мови в закладах вищої освіти Abstract   PDF (Українська)
А. С. Попович
 
No 4(95) (2018) Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин Збройних Сил України в системі післядипломної освіти Abstract   PDF (Українська)
Д. В. Погребняк
 
No 1(92) (2018) Організація бесіди на засадах діалогічної взаємодії як базовий метод педагогічного консультування Abstract   PDF (Українська)
Т. Ю. Білошицька
 
No 4(95) (2018) Організація підготовки педагога-дослідника на основі інтегрованого поєднання методів математичного моделювання та інформаційних технологій Abstract   PDF (Українська)
Г. Л. Воскобойнікова, А. В. Рудик, С. О. Воскобойніков, С. В. Мельник, Д. Є. Ступак
 
No 1(92) (2018) Організація педагогічної практики — одна з важливих умов підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів Abstract   PDF (Українська)
Є. І. Жуковський
 
No 1(92) (2018) Основні пріоритети реформування громадянської освіти в Україні Abstract   PDF (Українська)
О. М. Власенко
 
No 4(95) (2018) Особливості застосування аудіовізуальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів іноземних мов (на прикладі французької мови) Abstract   PDF (Українська)
А. М. Климчук
 
No 1(92) (2018) Особливості змісту навчання англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" Abstract   PDF (Українська)
Т. В. Лесь
 
No 2(93) (2018) Особливості реалізації методів управління освітою в умовах розвитку освітніх систем Abstract   PDF (Українська)
О. В. Пастовенський
 
No 2(93) (2018) Особливості технології формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів Abstract   PDF (Українська)
О. Л. Герасимчук
 
No 2(93) (2018) Підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу вищого навчального закладу як передумова до формування професійно-етичної компетентності майбутнього фахівця банківської справи Abstract   PDF (Українська)
В. Б. Гриців
 
No 4(95) (2018) Підготовка науково-педагогічних працівників до діяльності у неформальній освіті дорослих: реалії та перспективи Abstract   PDF (Українська)
О. Л. Самодумська
 
No 3(94) (2018) Підготовка студентів юридичних спеціальностей до укладання та тлумачення іншомовних договорів Abstract   PDF (Українська)
С. В. Ващенко, М. В. Мороз
 
101 - 125 of 165 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>