Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(95) (2018) Особливості застосування аудіовізуальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів іноземних мов (на прикладі французької мови) Анотація   PDF
А. М. Климчук
 
№ 1(92) (2018) Особливості змісту навчання англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" Анотація   PDF
Т. В. Лесь
 
№ 2(93) (2018) Особливості реалізації методів управління освітою в умовах розвитку освітніх систем Анотація   PDF
О. В. Пастовенський
 
№ 2(93) (2018) Особливості технології формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів Анотація   PDF
О. Л. Герасимчук
 
№ 2(93) (2018) Підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу вищого навчального закладу як передумова до формування професійно-етичної компетентності майбутнього фахівця банківської справи Анотація   PDF
В. Б. Гриців
 
№ 4(95) (2018) Підготовка науково-педагогічних працівників до діяльності у неформальній освіті дорослих: реалії та перспективи Анотація   PDF
О. Л. Самодумська
 
№ 3(94) (2018) Підготовка студентів юридичних спеціальностей до укладання та тлумачення іншомовних договорів Анотація   PDF
С. В. Ващенко, М. В. Мороз
 
№ 4(95) (2018) Педагогічні умови впровадження у навчально-виховний процес вищих військових закладів освіти методики формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Анотація   PDF
О. В. Бойко
 
№ 2(93) (2018) Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками Анотація   PDF
І. В. Новіцька, Т. М. Колодяженська
 
№ 1(92) (2018) Педагогічні умови формування математичної компетентності у студентів технічних коледжів у процесі фахової підготовки Анотація   PDF
Г. Л. Сербин
 
№ 1(92) (2018) Портфоліо у системі засобів оцінювання навчальних досягнень студентів професійно-педагогічних спеціальностей Анотація   PDF
М. М. Сідун
 
№ 1(92) (2018) Практика формування та реалізації змістового компоненту документознавчої освіти в Україні Анотація   PDF
Ю. О. Бриль
 
№ 3(94) (2018) Проблема громадянських цінностей особистості в контексті зарубіжних концепцій громадянського суспільства Анотація   PDF
О. М. Власенко
 
№ 4(95) (2018) Проблема суб'єктності вчителів та учнів у польській педагогічній науковій школі Анотація   PDF
В. В. Ягупов, А. Р. Бекірова
 
№ 1(92) (2018) Проблема формування культурологічної компетентності студентів бакалаврату — майбутніх економістів Анотація   PDF
О. Г. Федорцова
 
№ 2(93) (2018) Проблемы детского чтения в истории азербайджанской педагогической мысли Анотація   PDF
Э. Ю. Ахмедов
 
№ 4(95) (2018) Професійна компетентність майбутнього вчителя музики: семантичний аналіз поняття Анотація   PDF
М. О. Мороз
 
№ 4(95) (2018) Професійний розвиток учителя Анотація   PDF
Габріела Папротна
 
№ 4(95) (2018) Регіональний вимір становлення науково-педагогічних шкіл в Україні: на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Анотація   PDF
Т. Д. Кочубей
 
№ 1(92) (2018) Реформування системи середньої освіти Туреччини на сучасному етапі: організація та управління Анотація   PDF
С. Кючюк
 
№ 4(95) (2018) Родинно- та суспільно-побутові пісні Східного Поділля як засіб формування самосвідомості особистості Анотація   PDF
А. І. Сторожук
 
№ 2(93) (2018) Розвиток креативності майбутнього вчителя інформатики засобами інформаційно-комунікаційних технологій Анотація   PDF
Б. А. Мінькович
 
№ 3(94) (2018) Розвиток презентаційних умінь співробітників туристичної галузі на заняттях із іноземної мови Анотація   PDF
Т. М. Рибак, Т. В. Лесь
 
№ 1(92) (2018) Розробка моделі використання ігрових симуляторів для формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів Анотація   PDF
В. В. Концедайло
 
№ 2(93) (2018) Роль єврейського шкільництва в системі початкової освіти на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття Анотація   PDF
А. А. Мелещенко
 
101 - 125 з 147 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>