Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(93) (2018) Роль та місце курсу англійської мови в процесі професіоналізації студентівполітологів Анотація
Ю. М. Жиляєва
 
№ 3(94) (2018) Роль фразеологізмів у формуванні культури фахового мовлення майбутніх учителів початкових класів Анотація   PDF
В. Ю. Підгурська, І. В. Голубовська
 
№ 2(93) (2018) Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект Анотація   PDF
Н. М. Тимощук
 
№ 2(93) (2018) Самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти у системі відкритої освіти Анотація   PDF
І. М. Андрощук
 
№ 2(93) (2018) Смислова експлікація феномена "неперервна освіта": суть, мета, функції, етапи, вияв на рівнях принципу та процесу Анотація   PDF
В. О. Савош
 
№ 2(93) (2018) Соціальне виховання дітей крізь призму Кодексу законів про народну освіту УСРР (листопад 1922 р.) Анотація   PDF
М. Ю. Богомолова
 
№ 4(95) (2018) Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняній вищій школі як чинник білінгвальної професійної підготовки Анотація   PDF
С. М. Ситняківська
 
№ 4(95) (2018) Становлення системи освіти дорослих у Словацькій республіці на початку XX століття Анотація   PDF
О. А. Самойленко
 
№ 3(94) (2018) Структура фундаменталізації підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності Анотація   PDF
Л. З. Ребуха
 
№ 4(95) (2018) Сутність методичної компетентності вчителя інформатики Анотація   PDF
С. І. Почтовюк
 
№ 1(92) (2018) Теоретичні засади підготовки учителів освітніх закладів до формування комунікативної компетентності учнів Анотація   PDF
Г. І. Харченко
 
№ 4(95) (2018) Теоретичні засади формування управлінських умінь у студентів ЗВО у процесі розв'язування професійних задач Анотація   PDF
І. В. Новіцька, А. А. Грушева, І. А. Вербовський
 
№ 2(93) (2018) Теоретичні основи реалізації принципу наступності при викладанні природничих дисциплін у загальноосвітній школі Анотація   PDF
В. В. Танська
 
№ 4(95) (2018) Технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти Анотація   PDF
І. І. Коновальчук
 
№ 2(93) (2018) Універсальні матриці знань як міждисциплінарне знаряддя наукового дослідження та засіб навчання студентів Анотація   PDF
O. V. Vozniuk
 
№ 3(94) (2018) Філософія – освіта – виховання. Трикутник успіху навчально-виховного процесу Анотація   PDF
П. Ю. Саух
 
№ 2(93) (2018) Форми та методи організації самостійної роботи студентів у Харківському імператорському університеті у період 80-х рр. ХІХ − початку ХХ ст Анотація   PDF
О. В. Карасьова
 
№ 3(94) (2018) Формування математичної компетентності здобувачів вищої економічної освіти на прикладі використання додатку Open Office Calc Анотація   PDF
Н. В. Шульга, Л. В. Піддубна
 
№ 3(94) (2018) Формування професійних компетентностей балетмейстера-педагога у структурі вищої хореографічної освіти: теоретичний аспект Анотація   PDF
Т. О. Благова
 
№ 3(94) (2018) Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з соціального забезпечення у процесі фахової підготовки Анотація   PDF
М. Б. Агапова
 
№ 4(95) (2018) Формування умінь самоорганізації науково-дослідницької діяльності магістрантів на засадах ергономічного підходу Анотація   PDF
Н. М. Мирончук
 
№ 4(95) (2018) Циклова методична комісія як середовище розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю Анотація   PDF
Г. В. Козаченко
 
126 - 147 з 147 результатів << < 1 2 3 4 5 6