Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 4(95) (2018) Педагогічні умови впровадження у навчально-виховний процес вищих військових закладів освіти методики формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Abstract   PDF (Українська)
О. В. Бойко
 
No 2(93) (2018) Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками Abstract   PDF (Українська)
І. В. Новіцька, Т. М. Колодяженська
 
No 1(92) (2018) Педагогічні умови формування математичної компетентності у студентів технічних коледжів у процесі фахової підготовки Abstract   PDF (Українська)
Г. Л. Сербин
 
No 1(92) (2018) Портфоліо у системі засобів оцінювання навчальних досягнень студентів професійно-педагогічних спеціальностей Abstract   PDF (Українська)
М. М. Сідун
 
No 1(92) (2018) Практика формування та реалізації змістового компоненту документознавчої освіти в Україні Abstract   PDF (Українська)
Ю. О. Бриль
 
No 3(94) (2018) Проблема громадянських цінностей особистості в контексті зарубіжних концепцій громадянського суспільства Abstract   PDF (Українська)
О. М. Власенко
 
No 4(95) (2018) Проблема суб'єктності вчителів та учнів у польській педагогічній науковій школі Abstract   PDF (Українська)
В. В. Ягупов, А. Р. Бекірова
 
No 1(92) (2018) Проблема формування культурологічної компетентності студентів бакалаврату — майбутніх економістів Abstract   PDF (Українська)
О. Г. Федорцова
 
No 2(93) (2018) Проблемы детского чтения в истории азербайджанской педагогической мысли Abstract   PDF (Українська)
Э. Ю. Ахмедов
 
No 4(95) (2018) Професійна компетентність майбутнього вчителя музики: семантичний аналіз поняття Abstract   PDF (Українська)
М. О. Мороз
 
No 4(95) (2018) Професійний розвиток учителя Abstract   PDF (Українська)
Габріела Папротна
 
No 4(95) (2018) Регіональний вимір становлення науково-педагогічних шкіл в Україні: на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Abstract   PDF (Українська)
Т. Д. Кочубей
 
No 1(92) (2018) Реформування системи середньої освіти Туреччини на сучасному етапі: організація та управління Abstract   PDF (Українська)
С. Кючюк
 
No 4(95) (2018) Родинно- та суспільно-побутові пісні Східного Поділля як засіб формування самосвідомості особистості Abstract   PDF (Українська)
А. І. Сторожук
 
No 2(93) (2018) Розвиток креативності майбутнього вчителя інформатики засобами інформаційно-комунікаційних технологій Abstract   PDF (Українська)
Б. А. Мінькович
 
No 3(94) (2018) Розвиток презентаційних умінь співробітників туристичної галузі на заняттях із іноземної мови Abstract   PDF (Українська)
Т. М. Рибак, Т. В. Лесь
 
No 1(92) (2018) Розробка моделі використання ігрових симуляторів для формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів Abstract   PDF (Українська)
В. В. Концедайло
 
No 2(93) (2018) Роль єврейського шкільництва в системі початкової освіти на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття Abstract   PDF (Українська)
А. А. Мелещенко
 
No 2(93) (2018) Роль та місце курсу англійської мови в процесі професіоналізації студентівполітологів Abstract
Ю. М. Жиляєва
 
No 3(94) (2018) Роль фразеологізмів у формуванні культури фахового мовлення майбутніх учителів початкових класів Abstract   PDF (Українська)
В. Ю. Підгурська, І. В. Голубовська
 
No 2(93) (2018) Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект Abstract   PDF (Українська)
Н. М. Тимощук
 
No 2(93) (2018) Самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти у системі відкритої освіти Abstract   PDF (Українська)
І. М. Андрощук
 
No 2(93) (2018) Смислова експлікація феномена "неперервна освіта": суть, мета, функції, етапи, вияв на рівнях принципу та процесу Abstract   PDF (Українська)
В. О. Савош
 
No 2(93) (2018) Соціальне виховання дітей крізь призму Кодексу законів про народну освіту УСРР (листопад 1922 р.) Abstract   PDF (Українська)
М. Ю. Богомолова
 
No 4(95) (2018) Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняній вищій школі як чинник білінгвальної професійної підготовки Abstract   PDF (Українська)
С. М. Ситняківська
 
126 - 150 of 165 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>