Search


 
Issue Title
 
No 4(95) (2018) Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняній вищій школі як чинник білінгвальної професійної підготовки Abstract
С. М. Ситняківська
 
No 2(93) (2018) Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю Abstract
О. І. Баглай
 
No 4(95) (2018) Теоретичні засади формування управлінських умінь у студентів ЗВО у процесі розв'язування професійних задач Abstract
І. В. Новіцька, А. А. Грушева, І. А. Вербовський
 
No 2(93) (2018) Засади підвищення мотивації до професійної діяльності майбутніх юристів за допомогою курсу іноземної мови Abstract
О. В. Свисюк, Н. В. Лихошвед
 
No 4(95) (2018) Наукові підходи у підготовці майбутніх юристів до професійної взаємодії Abstract
О. І. Браткова
 
No 2(93) (2018) Інтерактивні технології під час позааудиторної самостійної роботи майбутніх прикордонників у відомчих навчальних закладах Республіки Індія Abstract
Н. В. Бхіндер
 
No 5(91) (2017) ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ Abstract  PDF
В. В. Тушева
 
No 4(95) (2018) Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин Збройних Сил України в системі післядипломної освіти Abstract
Д. В. Погребняк
 
No 4(95) (2018) Особливості застосування аудіовізуальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів іноземних мов (на прикладі французької мови) Abstract
А. М. Климчук
 
No 5(91) (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США Abstract
В. О. Красножон
 
No 3(94) (2018) Розвиток презентаційних умінь співробітників туристичної галузі на заняттях із іноземної мови Abstract
Т. М. Рибак, Т. В. Лесь
 
No 5(91) (2017) АКМЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА МЕДСЕСТРИНСТВА ЧЕРЕЗ ПІСЛЯДИПЛОМНУ ОСВІТУ НА ОПОРНИХ ІДЕЯХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО Abstract  PDF
З. П. Шарлович
 
No 1(92) (2018) Концептуальні засади підготовки вихователя до розвитку соціальних умінь і навичок дошкільників Abstract
Т. М. Лесіна
 
No 1(92) (2018) Використання автентичних відеоматеріалів на професійну тематику на заняттях з іноземної мови для студентів спеціальності "Туризм" Abstract
С. В. Ващенко, М. В. Мороз
 
No 1(92) (2018) Метод та дидактичні засоби навчання удосконаленню програмних та апаратних засобів комп'ютерної техніки майбутніх ІТ-фахівців в умовах фундаменталізації освіти Abstract
І. О. Бардус
 
No 1(92) (2018) Практика формування та реалізації змістового компоненту документознавчої освіти в Україні Abstract
Ю. О. Бриль
 
No 4(90) (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДКАСТИНГУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract
А. М. Климчук
 
No 4(90) (2017) ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ І ВИХОВАННЯ ДІВЧАТ У ЗМІСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРШИХ НА АМЕРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Abstract
О. В. Джус
 
No 4(90) (2017) ФОРМУВАННЯ МЕТАКОГНІЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВІТЧИЗНЯНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Abstract
Н. Г. Сидорчук
 
No 4(90) (2017) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Abstract
Л. П. Поліщук
 
No 4(90) (2017) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ Abstract
К. П. Осадча
 
1 - 21 of 21 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"