Editorial Team

Chief editor

Grygoriy Griban

Executive editor

Olena Antonova

Members of the Editorial Board

Rustam Akhmetov

Hryhorii Vasianovych

Svitlana Vitvytska

Oleksandr Vozniuk

Oleksandra Dubaseniuk

Ivan Konovalchuk

Oleksander Kryvonos

Oksana Kucheruk

Tamara Kutek

Ivan Lenchuk

Svitlana Loboda

Inesa Novitska

Olga Plakhotnik

Kostiantyn Prontenko

Nataliia Seiko

Sergiі Semenets

Ninel Sydorchuk

Yevgenii Zhukovskyi

Foreign members of the Editorial Board

Barbara Adamczyk

Dimitris Argiropoulos

Donatella Fantozzi

Tadeush Levovitskyi

Eduard Lukac

Stefan Meshalskyi

Siarhey Nikalayenka

Gianna Hegarty

Pshemyslav Ziulkovskyi

Executive secretary

Nataliia Biruk

Proofreader of the English edition

Oleksii Antonov