Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки

Український науковий фаховий журнал у галузі суспільних наук (педагогіка),
спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016,
видається Житомирським державним університетом імені Івана Франка

Зображення домашньої сторінки журналуУ 2020 р. журнал "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки" включено до переліку наукових фахових видань (Категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600) наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020, № 409)

Журнал представлено в таких наукометричних та реферативних базах:
Index Copernicus
Ulrich’s Periodісals Directory - Title Id: 835209
Google Scholar
CiteFactor
WordCat
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
CrossRef
ISSN International Centre (Paris)
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
база даних «Україніка наукова»
реферативний журнал «Джерело»
платформа «Наукова періодика України» (УРАН)

Журнал зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 23684-13524ПР (Педагогічні науки) від 27.12.2018 р.

«Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки» має повнотекстову версію в Інтернеті на платформі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та сайті електронної бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Кожний випуск журналу обов’язково розсилається до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки України, Державної науково-технічної бібліотеки України, інших провідних наукових бібліотек.

Архів журналу розміщено за адресою: https://visnyk.zu.edu.ua/index.php?lan=Ukrainian