Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки

Український науковий фаховий журнал у галузі суспільних наук (педагогіка), видається Житомирським державним університетом імені Івана Франка

Зображення домашньої сторінки журналуЖурнал "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка" внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук (наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.).

Журнал індексується в таких наукометричних базах: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory та CiteFactor.

Представництво в системах реферування: журнал реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, в Google Академія та Українському реферативному журналі «Джерело». Журнал індексується в Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory (#), CiteFactor та РІНЦ.

Журнал зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 23684-13524ПР (Педагогічні науки) від 27.12.2018 р.

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.

«Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» має повнотекстову версію в Інтернеті на платформі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та сайті електронної бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Кожний випуск журналу обов’язково розсилається до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки України, Державної науково-технічної бібліотеки України, інших провідних наукових бібліотек.

Архів журналу розміщено за адресою: https://visnyk.zu.edu.ua/index.php?lan=Ukrainian