The development of choreographic education of preschool and primary school age children in ukraine during the post-wwii period

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.2(97).2019.5-12

Keywords:

education, choreographic education, preschool children, primary school children, pre-school establishments, a network of secondary and extra-curricular educational establishments, schoolchildren dance groups, children's amateur groups.

Abstract

The article discusses the impact of choreographic art on the personality of preschool and primary school age children as a powerful factor of motivational development, self-realization, independence, and organization. Children's folk choreography is an integral part of the system of continuous choreographic education, aimed at the self-improvement of children in their free time. Choreographic education in the Soviet Era had an effective solution which resulted in significant success, and as such, it is extremely expedient to study and analyze circle dance work in pre-school and general education institutions of the Ukrainian SSR.During the Soviet Era, children's folk choreography was developed, and therefore the study of its features becomes of exceptional importance within the context of the modernization of the national education system.Due to the devastating effects of the Second World War, all pre-school, secondary and extra-curricular education networks were subjected to brutal destruction. The general tendency of the post-war period was the rapid growth of children's folk choreography, which indicated the growing cultural and educational role of choreographic art as an important means of raising children and young people. The article examines the main forms of choreographic work conducted with children of preschool and primary school age, the main form of which were dance clubs located at varying educational establishments. Such clubs allowed for significant educational work to be conducted with children, specifically within the area of choreographic art.

References

Antypova, I. (1983). Vash tantsiuvalnyi hurtok. Na dopomohu silskym klubam [Your dance club. To help rural clubs]. Sotsialistychna kultura – Socialist Culture, 3, 22–23 [in Ukrainian].

Boiko, O.D. (2001). Istoriia Ukrainy [History of Ukraine]. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

Honcharova, M. (1975). Problemy shkilnoi stseny [Problems of the school scene]. Sotsialistychna kultura – Socialist Culture, 9, 26–27 [in Ukrainian].

Informatsii v TsK Kompartii Ukrainy, Verkhovnyi Sovet USSR i Sovet Ministrov USSR o sostoianii i dalneishem uluchshenii raboty klubnykh uchrezhdenii v respublyke (3 yanvaria – 9 noiabria 1977 h.) [Information to the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, the Supreme Council of the Ukrainian SSR and the Council of Ministers of the Ukrainian SSR on the status and further improvement of the work of club institutions in the republic (January 3-November 9, 1977)]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia – Central State Archive of Higher Authorities and Administration [in Ukrainian].

Ivinh, V. P., Konorova, E. V. (Ed.). (1956) Khoreohraficheskaia rabota so shkolnikamy [Choreographic work with students]. Moscow: Uchpedhyz [in Russian].

Kulturne budivnytstvo v Ukrainskii RSR. Naivazhlyvishi rishennia Komunistychnoi partii i radianskoho uriadu (1917 – 1960 rr.) [Cultural construction in the Ukrainian SSR. The most important decisions of the Communist Party and the Soviet government (1917 – 1960)]. Kyiv: Derzh. vyd-vo politychnoi literatury URSR [in Ukrainian].

Lystuvannia z Komitetom u spravakh kulturno-osvitnikh ustanov pry Radi Ministriv URSR [Correspondence with the Committee on Cultural and Educational Institutions under the Council of Ministers of the Ukrainian SSR]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia – Central State Archive of Higher Authorities and Administration [in Ukrainian].

Maiba, L. (1987). Yak osuchasnyty repertuar? [How to modernize the repertoire?]. Sotsialistychna kultura – Socialist culture, 3, 8–10 [in Ukrainian].

Marchenko, V. (1972). Dai ruku, tovaryshu vulytsia! [Give your hand, Comrade Street!]. Sotsialistychna kultura – Socialist culture, 10, 29 [in Ukrainian].

Mariienhof, E.M. (Eds.). (1958) Z dosvidu pozaklasnoi ta pozashkilnoi vykhovnoi roboty sered ditei i molodi [From the experience of extracurricular and extracurricular educational work among children and youth]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Materialy pro stan doshkilnoho vykhovannia ditei, orhanizatsiiu dytiachykh sadkiv, ploshchadok, palatsiv pioneriv, pionerskykh i shkilnykh klubiv, dytiachykh tekhnichnykh i ekskursiino-turystskykh stantsii, ahrobiostantsii ta lisovykh shkil [Materials about the state of preschool education of children, organization of kindergartens, sites, palaces of pioneers, pioneer and school clubs, children's technical and excursion-tourist stations, agrobiostations and forest schools]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia – Central State Archive of Higher Authorities and Administration [in Ukrainian].

Materialy z pytan roboty Komitetu u spravakh kulturno-osvitnikh ustanov pry Radi Ministriv URSR (proekty postanov Uriadu, dopovneni zapysky, dovidky, informatsii, lysty toshcho) [Materials on the work of the Committee on Cultural and Educational Institutions under the Council of Ministers of the UkrSSR (draft regulations of the Government, supplemented notes, certificates, information, letters, etc.)]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia – Central State Archive of Higher Authorities and Administration [in Ukrainian].

Materialy z pytan zvilnennia i peredachi shkolam shkilnykh prymishchen, vykorystanykh ne za pryznachenniam (dopovidni zapysky, dovidky, lysty toshcho) [Materials on the issues of dismissal and transfer to schools of school premises used for other purposes (notes, notes, letters, etc.)]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia – Central State Archive of Higher Authorities and Administration [in Ukrainian].

Rauzen, M. (1955). Selskyi klub. Spravochnaia knyha [Country Club. Reference book]. Moscow: Hoskultprosvetyzdat [in Russian].

Zhyrov, O.A. (2009). Rozvytok ukrainskoho khoreohrafichnoho mystetstva v period pisliavoiennoi vidbudovy [Development of Ukrainian choreographic art during the post-war reconstruction]. Pedahohichni nauky – Pedagogical sciences, 2, 146–151 [in Ukrainian].

Issue

Section

METHODOLOGY AND HISTORY OF PEDAGOGY