DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.17-23

Науково-педагогічна школа як творчий осередок залучення молодих науковців до дослідницького процесу

О. Є. Антонова, Н. М. Поліщук

Abstract


У статті проаналізовано основні чинники, що сприяли професійно-творчому розвитку представників Житомирської науково-педагогічної школи "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів" впродовж останніх 30-ті років. Виокремлено низку чинників, зокрема наявність лідера, учнів та послідовників, тісні зв’язки з ученими наукових установ Національної Академії педагогічних наук України, загальні тенденції розвитку системи освіти у державі, які спрямовують науковий пошук дослідників і стають їх власною тематикою та інші.


Keywords


наукова школа; ознаки наукової школи; чинники професійного зростання

References


Антонова О. Є. Професійне зростання науково-педагогічних працівників у середовищі кафедри як осередку розвитку / О. Є. Антонова // Проблеми освіти : зб. наук. праць. – Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Вінниця : ТОВ ''Нілан – ЛТД'', 2018. – Вип. 88. – Ч. 1. – С. 7–18.

Зеленська Л. Д. Наукова школа : сутність та етапи становлення [Електронний ресурс] / Л. Д. Зеленська. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Pedagogica/27756.doc.htm.

Наукова школа – феномен науки : Науковці України еліта держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued2&load=edu_shools_fenomen.html.

Положення про наукові школи Запорізької державної інженерної академії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zgia.zp.ua/gazeta/POLOGEN_151110.pdf.

Поняття наукової школи, її ознаки та функції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=99429.

'Серця, віддані педагогіці (кафедрі педагогіки Житомирського державного педагогічного університету – 80) : історичний нарис / За заг. ред. О. Є. Антонової. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 118 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.