DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.24-31

Наукова школа "Методологія і методика реалізації комунікативної та компетентнісної парадигм у системі вищої й післядипломної освіти

Л. В. Барановська

Abstract


У статті обґрунтовано значущість наукових шкіл для розвитку науки, визначено основні критерії їх ідентифікації, уточнено роль лідера (керівника) школи. Представлено результати аналізу діяльності наукової школи "Методологія й методика реалізації комунікативної та компетентнісної парадигм у системі вищої і післядипломної освіти". Виявлено основні проблеми наукових досліджень представників школи та їх основні об’єкти.


Keywords


лідер наукової школи; методологія; методика; компетентнісний; комунікативний підходи; об’єкти дослідження.

References


Яременко Н. В. Підготовка майбутніх учителів до організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : спец. 13.00.04 ''Теорія і методика професійної освіти'' / Ніна Володимирівна Яременко ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – 20 с.

Тимчук І. М. Педагогічні умови гуманізації навчання майбутніх екологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. канд. пед. наук. 13.00.04 ''Теорія і методика професійної освіти'' / Інна Миколаївна Тимчук ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 20 с.

Глушаниця Н. В. Формування іншомовної професійно комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з авіоніки у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.04 ''Теорія і методика професійної освіти'' / Наталія Вікторівна Глушаниця ; Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – 20 с.

Бережко О. Л. Розвиток технологічної компетентності викладачів іноземної мови у післядипломній освіті авіаційної галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.04 ''Теорія і методика професійної освіти'' / Ольга Леонідівна Бережко ; Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – 20 с.

Барановська Л. В. Компетентнісна парадигма формування професійно-комунікативної особистості майбутнього перекладача авіаційної галузі / Л. В. Барановська, Н. П. Білоус // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Кошице, Словацька Республіка. – Volume 6. – № 3 / 2018. – С. 11–15.

Ковалькова Т. О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.04 ''Теорія і методика професійної освіти'' / Тетяна Олександрівна Ковалькова ; Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – 20 с.

Фотинюк В. Г. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики : автор. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.02 ''Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)'' / Володимир Григорович Фотинюк ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 20 с.

Циганій С. О. Формування культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.04 ''Теорія і методика професійної освіти'' / Світлана Олексіївна Циганій ; Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – 20 с.

Погоріла С. Г. Професійно-педагогічна підготовка магістрів з економіки і підприємництва у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.04 ''Теорія і методика професійної освіти'' / Світлана Григорівна Погоріла ; Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – 20 с.

Заслужена А. А. Підготовка магістрів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації : автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.04 ''Теорія і методика професійної освіти'' / Заслужена Алла Андріївна ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2016. – 20 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.