DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.32-40

Педагогічні умови впровадження у навчально-виховний процес вищих військових закладів освіти методики формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів

О. В. Бойко

Abstract


У статті представляються результати педагогічного дослідження щодо обґрунтування і впровадження педагогічних умов формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів в системі професійної підготовки у вищих військових закладах освіти. У своєму дослідженні автор зосереджує увагу на індивідуалізації професійної підготовки майбутніх офіцерів, педагогічній роботі із невеликими групами курсантів, творчому використанні вирішення індивідуальних творчих лідерських завдань; науково-дослідній, творчій роботі курсанта; вирішенні творчих проблемних лідерських ситуацій під час їх навчання шляхом впровадження методики формування лідерської компетентності.


Keywords


організаційні і методичні умови; педагогічні технології і методики; лідерська компетентність; квазілідерські завдання.

References


Маковський О. К. Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. : 20.02.02 / Маковський Олег Казимирович ; Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2002. – 18 с.

Сердюк Ю. І. Педагогічні умови формування лідерських якостей курсантів ВВНЗ у процесі навчання загальновійськових дисциплін / Ю. І. Сердюк, Д. В. Іщенко // Зб. наук. праць НАДПС України. Серія : Педагогічні і психологічні науки. – 2010. – № 56. – С. 123–126.

Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства [Текст] : [монографія] / С. А. Калашнікова. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 379 с.

Бойко О. В. Теоретико-методичні проблеми формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України : [монографія] / О. В. Бойко. – Львів : АСВ, 2014. – 543 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.