DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.50-55

Організація підготовки педагога-дослідника на основі інтегрованого поєднання методів математичного моделювання та інформаційних технологій

Г. Л. Воскобойнікова, А. В. Рудик, С. О. Воскобойніков, С. В. Мельник, Д. Є. Ступак

Анотація


В статті висвітлено здійснені проектування й розробка та практичне впровадження майстер-класу ''Інтегроване використання математичного моделювання та інформаційних технологій у прикладних галузевих дослідженнях''. Розроблено дизайн платформи віддаленого доступу для дистанційної форми навчання студентів в умовах магістратури в закладах вищої освіти. Встановлено ефективність практичного впровадження з використанням методу case-study, ситуативного моделювання прикладних задач дослідження у галузі за результатами навчальних досягнень студентів експериментальних груп. 

Ключові слова


математичне моделювання; інформаційні технології; прикладні наукові дослідження; дистанційне навчання; платформи віддаленого доступу

Повний текст:

PDF

Посилання


Матеріали Міністерського круглого столу щодо розвитку S&Т у межах 15–го STS форуму, 7 жовтня 2018, м. Кіото (Японія). Виступ Л. Гріневич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https: //mon.gov.ua/ua/news/ukrayina-pracyuye-nad-novoyu-viziyeyu-naukovo-doslidnickih-prioritetiv-rd-priority-yaki-bspriyali-dosyagnennyu-cilej-stalogo-rozvitku-do-2030-roku-liliya-grinevich (дата звернення: 7.10.2018 р.).

Transforming Our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development), прийнятий 25 вересня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.millennium institute.org/ (дата звернення: 7.10.2018 р.).

Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів : [навчальний посібник] / В. В. Вишнівський, М. П. Гніденко, Г. І. Гайдур, О. О. Ільїн. – Київ : ДУТ, 2014. – 140 с.

Швець В. О. Математичне моделювання як змістова лінія шкільного курсу математики / В. О. Швець // Дидактика математики : проблеми і дослідження [міжнародний збірник наукових робіт]. – Донецьк : Вид-во ДонНУ. – 2009. – № 32. – С. 16–23.

Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці. / О. В. Ульянченко. – Харків : Гриф, 2002. – 580 с.

Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Л. Саати. – М. : Радио и связь, 1993. – 320 с.

Пинский А. А. Математическая модель в системе межпредметных связей / А. А. Пинский // Межпредметные связи естественно математических дисциплин : [сборник статей]. – М., 1980. – С. 108–119.

Корнило І. М. Прогнозування показників організаційно–економічних процесів за допомогою математичних моделей / І. Корнило // Журнал Науковий огляд. – 2015. – № 8 (18). – С. 1–6.

Хомченко А. Н. В. Две модели усреднения граничных потенциалов на адаптируемом шаблоне / А. Н. Хомченко, М. Т. Наджафов, Н. В. Валько // Геометричне та комп’ютерне моделювання. – Харків: Харк. держ. університет харчування та торгівлі. – 2004. – № 8. – С. 26–31.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2663-6387 print

ISSN: 2664-0155 online