DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.71-75

Особливості застосування аудіовізуальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів іноземних мов (на прикладі французької мови)

А. М. Климчук

Abstract


У статті розглянуті практичні аспекти застосування аудіовізуальних технологій у професійній діяльності майбутніх вчителів іноземних мов, на прикладі французької мови проаналізовано недоліки та переваги у роботі з автентичними відео-матеріалами. Представлено критерії відбору та наведено алгоритм роботи з аудіо-візуальними матеріалами, запропоновані шляхи їх імплементації у навчальний процес, обґрунтовано доцільність та специфіку використання мультимедійних платформ у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності.


Keywords


аудіовізуальні технології; підготовка майбутніх вчителів; професійна діяльність; сучасні технології

References


Волошина А. К. Формування медіакомпетентності викладача засобами аудіовізуальних технологій / А. К. Волошина, К. О. Волошина // Актуальні проблеми слов’янської філології. – 2010. – Випуск XXІІІ. – Частина 1. – C.510–517.

Даминова С. О. Методические рекомендации по работе с видеофильмом в процессе обучения устной иноязычной речи / С. О. Даминова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – № 7 (25), 2013. – Часть 2. – Москва. – С. 87–92.

Christian Rodier Comment choisir des extraits et les didactiser / Rodier Christian. – CAVILAM, Vichy, 2011. – Avalable at: http://enseigner.tv5monde.com/.

Emile Lehr Apprendre et enseigner avec TV5MONDE / Lehr Emile. – Université d’été – BELC 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.