DOI: https://doi.org/10.35433/76-80

Циклова методична комісія як середовище розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю

Г. В. Козаченко

Abstract


У статті розглядається роль циклової методичної комісії фармацевтичних дисциплін у розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю; визначено зміст роботи циклової методичної комісії, структуру педагогічної компетентності; з’ясовано роль викладача фармацевтичного профілю в освітньому процесі закладу вищої освіти. Акцентовано, що саме циклова комісія створює систему науково – методичної роботи, націлену на забезпечення розвивального ефекту освітнього процесу, сприяє розвитку у викладачів фармацевтичного профілю педагогічної компетентності.


Keywords


циклова методична комісія фармацевтичних дисциплін; викладачі фармацевтичного профілю; розвиток педагогічної компетентності

References


Міщенко С. Г. Науково-методична робота як підґрунтя розвитку професійної компетентності викладача коледжу / С. Г. Міщенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : [зб. наук. пр.] / [Редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 51 (104). – С. 239–245.

Фарафонова А. К. Циклова комісія, як важлива ланка системи управління навчально-методичною роботою / А. К. Фарафонова // Сучасні проблеми і шляхи вдосконалення управління вищими навчальними закладами ІІІ рівнів акредитації : [збірник матеріалів науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківської області (24 лютого 2006 р.)]. – Харків, 2013. – С. 225–226.

Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: наказ МОН України № 450 від 07.08.02 р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2002. – № 22. – С. 3–11.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.