DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.81-84

Вплив дидактичних технологій на формування духовної культури студентської молоді у наукових працях академіка Д. В. Чернілевського

Г. О. Козлакова

Abstract


Автором статті представлено короткий аналіз декількох праць – навчальних посібників академіка Д. В. Чернілевського, що були висунуті на здобуття державної нагороди у 2014 р. як науковометодичний комплекс ''Методологія дидактичних технологій та духовної культури''. Також надано коротку характеристику його організаційно-наукової діяльності в громадських академіях АМСКП та МАНПО. Наголошено, що зміст науково-педагогічної спадщини Д. В. Чернілевського заслуговує на окреме докладне історико-педагогічне дослідження.


Keywords


Д. В. Чернілевський; науково-педагогічна спадщина; вища школа; педагогічні технології; патріотичне виховання молоді

References


Чернілевський Д. В. Педагогіка вищої школи : [підручник] / Д. В. Чернілевський. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Вінниця : АМСКП, 2010. - 468 с. (ISBN 966-621-165-3)

Чернілевський Д. В. Методологія наукової діяльності : [навч. посіб.] / Д. В. Чернілевський, М. І. Томчук, О. А. Дубасенюк та інші. – вид. 3-є, перероблене. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. - 364 с. (ISBN 978-966-2770-97-1)

Чернілевський Д. В. Духовна культура особистості :[навчальний посібник] / Д. В. Чернілевський, П. М. Таланчук, М. Б. Євтух. – вид. 3-є, доповнене. - Вінниця: АМСКП, 2013. - 416 с. ( ISBN 978-966-2770-61-2)

Чернілевський Д. В. Педагогічна технологія навчання технічних дисциплін : [навчальний посібник] / Д. В. Чернілевський, О. М. Джеджула, Н. А. Гунько. – Вінниця : АМСКП, 2014. – 206 с. (ISBN 978-617-7121-50-2)

Чернілевський Д. В. Наукові конференції як потужний засіб формування духовної культури молоді / Д. В. Чернілевський // Креативна педагогіка. – Житомир : АМСКП ''Полісся'', 2016. - Вип. 11. - С. 18–23.

Чернілевський Д. В. Філософсько-технологічні аспекти розвитку духовної культури в Україні ХХІ століття / Д. В. Чернілевський, О. В. Столяренко // Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості : виклики ХХІ століття : [науково-метод. збірник]. – Київ-Вінниця : 2010. - С. 7–9.

Чернілевський Д. В. Вступне слово автора проекту / Д. В. Чернілевський // Проблеми освіти : [науковометодичний збірник]. – К. : МОН України, Інститут ІТЗО, 2015. – Вип.. 85. - С. 7–8.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.