DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.103-107

Формування умінь самоорганізації науково-дослідницької діяльності магістрантів на засадах ергономічного підходу

Н. М. Мирончук

Abstract


У статті окреслено зміст науково-дослідницької роботи викладача закладу вищої освіти. Визначено чинники зниження ефективності праці викладача вищої школи у сучасних умовах. Названо принципи самоорганізації науково-дослідницької праці викладача вищої школи (творчого підходу, мобільності, динамічності, системності й послідовності, ергономічності наукової діяльності). Розглянуто окремі елементи самоорганізації праці викладача вищої школи у контексті вимог ергономічного підходу. Окреслено деякі види роботи магістрантів з формування у них умінь самоорганізації у науководослідницькій діяльності.


Keywords


самоорганізація; науково-дослідницька діяльність; ергономічний підхід

References


Сорочинська О. Л. Основи ергономіки : конспект лекцій / О. Л. Сорочинська. – К. : ДЕТУТ, 2014. – 106 с.

Дусь Н. А. Феноменологія емоційного вигорання в педагогічній діяльності : психологічні особливості та шляхи профілактики / Н. А. Дусь, Н. С. Потримай // Проблеми освіти : [зб. наук. праць]. – Вінниця-Київ, 2015. – Вип. 82. – С. 85–89.

Тринус О. В. Проблема визнання статусу молодого вчителя в Україні / О. В. Тринус // ScienceRise : Pedagogical Education. – 2017. – № 1(9). – С. 15–19.

Мирончук Н. М. Роль планування в забезпеченні ефективності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу / Н. М. Мирончук // Проблеми освіти : [наук.-метод. збірник]. – Спецвипуск. – Київ, 2015. – № 85. – С. 82–88.

Оліяр М. П. Основи науково-педагогічних досліджень (модульно-рейтинговий підхід) : [навч.-метод. посібн.] / Оліяр М. П., Русин Г. А., Червінська І. Б. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 214 c.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.