DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.131-137

Методика розвитку методичної компетентності викладачів військово-спеціальних дисциплін у системі післядипломної освіти

В. С. Остапенко

Abstract


У статті розкривається методика розвитку методичної компетентності викладачів військовоспеціальних дисциплін (далі – викладачів ВСД) у системі післядипломної освіти, яка включає конкретні цілі, принципи та етапи, цілеспрямовано скомпоновані та найбільш раціональні й доцільні для кожного з етапів методи, способи, прийоми, форми, засоби та зміст, які тісно пов’язані, взаємозумовлені та сприяють розвитку їх методичної компетентності. В основу методики покладені як існуючі компоненти педагогічного зростання викладачів ВСД, так і інноваційні складові, які у системному поєднанні сприяють цілеспрямованому розвитку методичної компетентності. 


Keywords


викладач військово-спеціальних дисциплін; етапи, методика розвитку; методична компетентність; принципи; система післядипломної освіти

References


Гончаренко С. У. Методика як наука / С. У. Гончаренко. – Хмельницький : Вид-во ХГПК, 2000. – 30 с.

Ягупов В.В. Військова дидактика : [навч. посіб.] / В. В. Ягупов. – К. : ВПЦ ''Київський університет'', 2000. – 400 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологи : [учеб. пособие] / Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.

Остапенко В. С. Диагностирование уровней развития методической компетентности преподавателей военноспециальных дисциплин в высших военных учебных заведениях / В. С. Остапенко // Научно-теоретический и практический журнал "Современный научный вестник". – № 42 (238), г. Белгород, 2014. – С. 5–12.

Педагогічна майстерність : [підручник для вищих пед. навч. закладів] / За ред. I. A. Зязюна. – К. : Вища школа, 1997. – 349 с.

Наказ Міністерства оборони України №346 від 20.07.2015 "Про затвердження Положення про особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України" [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-15.

Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України №48 від 24.01.2013 "Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів" [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-13.

Остапенко В. С. Критерії та показники діагностування рівнів розвиненості методичної компетентності викладачів військово-спеціальних дисциплін у вищих військових навчальних закладах / В. С. Остапенко // Вісник Національного університету оборони України. – Вип. 4 (35). 2013. – С. 114–119.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.