DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.152-159

Професійний розвиток учителя

Габріела Папротна

Abstract


У статті представлено аналіз проблеми професійного розвитку вчителя. Професійна діяльність є важливою частиною людського життя, яка дає змогу задовольнити багато потреб як духовних, так і матеріальних. Професійний розвиток – це процес кількісних і якісних змін, котрі дозволяють наблизитися до досконалої діяльності в певній галузі. Цей процес є однаково зумовлюваний як суб'єктивними, так і об’єктивними чинниками. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано, що професійний розвиток проявляється в таких формах активності, як: соціально-професійна адаптація, соціально-професійна ідентифікація, соціальнопрофесійна стабілізація, перепідготовка й самопідготовка, соціально-професійне вдосконалення, соціально-професійні успіхи, поступовий регрес соціально-професійної активності, вихід із чинної соціально-професійної діяльності, професійна ремінісценція та рефлексія. Доведено, що професійний розвиток є такою категорією розвитку вчителя, яка цілком охоплює його індивідуальність. Водночас професійний досвід зумовлює також функціонування вчителя в різних сферах позапрофесійного життя. У цьому контексті він стає об’єктом різноманітних досліджень, в основному професіології.


Keywords


учитель; професійний розвиток; професійна діяльність; професійне зростання

References


Barczyk P. P. Europejski wymiar edukacji a polska rzeczywistość / P. P. Barczyk // Szkoła wobec społecznych i kulturowych wyzwań globalizacji, pod redakcją. – W. Kojsa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cieszyn 2003.

Barczyk P. P. Nauczyciel i oświata w kontekście integracji Europy / P. P. Barczyk // Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria – praktyka – perspektywy, pod redakcją. – D. Ekiert-Oldroyd, Katowice 2003.

Czarnecki K. Profesjologia w zarysie / K. Czarnecki, S. Karaś. – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1996.

Czarnecki K. Rozwój zawodowy człowieka dorosłego / K. Czarnecki. – Cz. II. ''Oświata Dorosłych'' 1985b, nr 6.

Czarnecki K. Rozwój zawodowy człowieka / K. Czarnecki. – Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985a.

Czarnecki K. M. Profesjologia / K. M. Czarnecki. – Oficyna Wydawnicza ''Humanitas'', Sosnowiec, 2010.

Czarnecki K. M. Profesjologia. Nauka o rozwoju zawodowym człowieka / K. M. Czarnecki. – Oficyna Wydawnicza ''Humanitas'', Sosnowiec 2016.

Denek K. Kwalifikacje nauczycieli w społeczeństwie opartym na wiedzy / K. Denek // Rozwój zawodowy nauczyciela, pod redakcją naukową H. Moroza. – Oficyna Wydawnicza ''Impuls'', Kraków 2005.

Duraj-Nowakowa K. Nauczyciel: kultura – osoba – zawód / K. Duraj-Nowakowa. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ubezpieczeń, Kielce 2000.

Jakóbowski J. Zarys teorii rozwoju zawodowego nauczyciela / J. Jakóbowski. – Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1987.

Kapica G. Wspomaganie autoedukacji-wyzwaniem dla współczesnej szkoły i nauczyciela / G. Kapica // Wokół problemów kształcenia podyplomowanego nauczycieli ; pod redakcją M. Mnich, A. Budniak, G. Paprotnej, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2008.

Paprotna G. Adaptacja społeczno-zawodowa jako przejaw rozwoju zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego (w świetle badań) / G. Paprotna // Adaptacja młodego nauczyciela w zawodzie, redakcja naukowa T. Wróblewska, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Łowicz 1998.

Paprotna G. Aktywność edukacyjna nauczyciela jako czynnik warunkujący rozwój zawodowy / G. Paprotna // Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych ; pod redakcją A. Fabisia i S. Kędziory. – Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice – Zakopane 2009.

Paprotna G. Autorefleksja w pracy nauczyciela / G. Paprotna // Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela, pod red. P. P. Barczyka i G. Paprotnej. – Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kard. – Augusta Hlonda, Mysłowice 2010.

Paprotna G. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania funkcjonowania zawodowego nauczycieli przedszkoli / G. Paprotna. – Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach. – Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2015.

Paprotna G. Stabilizacja społeczno-zawodowa jako przejaw rozwoju zawodowego nauczyciela (w świetle badań nauczycieli przedszkoli) / G. Paprotna. – ''Nauczyciel i Szkoła'' 1996. – Nr 1–2.

Żechowska B. Sukces zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania / B. Żechowska. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Słupsk 1978.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.