DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.166-170

Сутність методичної компетентності вчителя інформатики

С. І. Почтовюк

Abstract


У статті розглядаються основні питання щодо проблем формування методичної компетентності сучасного вчителя. Представлено структурно-функціональну схему методичної компетентності вчителя інформатики. Методична компетентність розглядається як інтегративна багаторівнева професійно значуща характеристика особистості вчителя, що виражається у наявності ціннісного відношення до педагогічної професії, професійних знань, вмінь та навичок, розглянутих як цілісна система. Всі компоненти, що виокремленні у наведеній структурі необхідно розглядати у взаємозв’язку, не можливо розкрити суть поняття "методична компетентність", розглядаючи її лише в одному аспекті.


Keywords


методична компетентність; функції методичної компетентності; компоненти методичної компетентності; вчитель інформатики

References


Раков С. А. Математична освіта : компетентнісний підхід з використанням ІКТ : [монографія] / С. А. Раков. – Х. : Факт, 2005. – 360 с.

Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя / Н. В. Кузьмина. – М. : АПН. – 1990. – 149 с.

Білодід І. К. Словник української мови : в 11 т / І. К. Білодід. – К. : Наукова думка, 1970. – Т. 9. – 920 с.

Шинкарук В. І. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук. – НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с.

Фролов И. Т. Философский словар / И. Т. Фролов. – М. : Политиздат, 1991. – 560 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Издательство Питер, 2007. – 720 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.