DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.171-175

Підготовка науково-педагогічних працівників до діяльності у неформальній освіті дорослих: реалії та перспективи

О. Л. Самодумська

Abstract


У статті схарактеризовано сутність, соціальну і культурну значимість, особливості і провідні функції сучасної неформальної освіти дорослих. Обґрунтовано перспективи вирішення проблеми забезпечення неформальної освіти дорослих професійними кадрами завдяки організації спеціальної фахової підготовки майбутніх науковопедагогічних працівників в умовах магістратури закладів вищої освіти.


Keywords


неформальна освіта дорослих; науково-педагогічні працівники; освітньо-професійні програми

References


Рассказова О. Л. Феномен неформальної освіти дорослих як педагогічної категорії / О. Л. Рассказова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 54 (107). – С. 203–212.

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF.

Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс] : Наказ Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 ''Про затвердження, внесення змін та скасування нормативних документів''. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10.

Вища освіта в Україні у 2017 році : статистичний збірник. [Електронний ресурс] – К. : Державна служба статистики України, 2018. – 298 с. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.