DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.182-187

Науково-дослідна лабораторія як організатор і координатор інноваційного наукового середовища вищого військового навчального закладу

В. І. Свистун, В. А. Шемчук

Abstract


У статті актуалізовано роль науково-дослідної лабораторії як структурного підрозділу вищого військового навчального закладу, як організатора й координатора інноваційного наукового середовища освітнього закладу в питаннях науково-методичного супроводу військово-професійної підготовки й діяльності військовослужбовців в мирний час та в бойових умовах. Визначено методологічне підґрунтя діяльності науково-дослідної лабораторії – системний, комплексний, дослідницький та стратегічний підходи. Представлено основні напрями наукових досліджень та види діяльності науково-дослідної лабораторії проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Навчальнонаукового інституту фізичної культури та спортивно оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 

Keywords


вищий військовий навчальний заклад; науково-дослідна лабораторія; військовослужбовець; фізична підготовка

References


Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Збройних Силах України, наказ Міністерства оборони України від 27.07.2016 № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-16.

Дубасенюк О. А. Житомирська науково-педагогічна школа як засіб формування у викладачів вищої школи професійної і наукової компетентності / О. А. Дубасенюк // Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід : [монографія] / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 19–34.

Семеног О. Науково-дослідна лабораторія : продуктивний діалог викладача і студента-філолога / О. Семеног // Педагогічні науки: Освітні інновації : [зб. наук. праць]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – Ч. 1. – С. 266–272.

Ткачук Н. М. Експериментальні ЗНЗ регіонального рівня як об’єкт науково-методичного супроводу лабораторії освітніх інновацій Волинського ІППО / Н. М. Ткачук. – Режим доступу : forum.ippobuk.cv.ua/images/Ткачук_Луцьк.pdf.

Капосльоз Г. Проблемні питання організації наукових досліджень в інтересах навчальних закладів та органів управління освітою у Збройних Силах України / Г. Капосльоз // Військова освіта : [зб. наук. праць Національного університету оборони України імені Івана Черняховського]. – 2018. – № 1 (37). – С. 148–158.

Свистун В. І. Психолого-педагогічні аспекти розвитку стресостійкості військовослужбовців / В. І. Свистун // Проблеми освіти. – 2018. – Вип. 88. – Част 2. – С. 196–205.

Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29–30 лист. 2017 р.) ; НУОУ імені Івана Черняховського ; за заг. ред. В. І. Свистун, О. В. Петрачкова. – Київ : НУОУ, 2017. – 360 с.

Сучасні тенденції та перспективи розвитку спеціальної військово-прикладної спрямованості фізичної підготовки та водолазної підготовки : тези наук. семінару (Київ, 20 квіт. 2018 р.). – Київ : НУОУ, 2018. –100 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.