DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(95).2018.208-212

Родинно- та суспільно-побутові пісні Східного Поділля як засіб формування самосвідомості особистості

А. І. Сторожук

Abstract


У статті розглянуто особливості побутування українських народних пісень родинно- та соціальнопобутового жанру на локальній території Східного Поділля. Визначено значення та вплив народних пісень означеного жанру на формування самосвідомості сучасної молоді. Проаналізовано особливості формотворення, а також здійснено музично-теоретичний аналіз пісенних зразків досліджуваного жанру, що побутують та території Східного Поділля України.


Keywords


Східне Поділля; фольклор; народна пісня; мелодика; формотворення; особистість; самосвідомість

References


Леся Українка Твори / Леся Українка. – В 5 т. – К. : Наук. думка, 1654. – Т. 4. – 450 с.

Іваницький А. Українська музична фольклористика : Методологія і методика / А. Іваницький. – К. : Заповіт, 1997. – 392 с.

Грица С. В ім’я збереження фольклору / С. Грица // Вибрані статті. Фольклор у просторі та часі. – Тернопіль : Астон, 2000. – 228 с.

Франко І. Студії українськими народними піснями / Упорядк. М. Т. Яценка. – Твори у 50 т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 42. – С. 480

Квітка К. Вибрані статті : У 2 ч. (упоряд. та коментар А. І. Іваницького) / К. Квітка. – Ч. 1. – К. : Муз. Україна, 1986. – 138 c.

Колесса Ф. Музикознавчі праці / Підгот. С. Грица. – К. : Наук. думка, 1970. – 591 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.