Запобігання помилкам в учнівських роботах на уроках української мови в 3 – 4 класах

Authors

  • О. А. Гордієнко

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.37-41

Keywords:

вимоги правильності мовлення, мовна культура, формування навичок правопису, типи помилок, вправи, методи і прийоми роботи на уроці.

Abstract

У статті розглянуто актуальні проблеми роботи над попередженням помилок в письмових роботах учнів початкових класів на уроках української мови. З метою надання методичної допомоги студентам-практикантам та молодим вчителям початкової ланки здійснено теоретичний аналіз досліджуваної проблеми і подано її теоретичні засади; запропоновано відповідні методичні рекомендації, зроблено висновки та окреслено перспективи подальших досліджень в означеній галузі.

References

Огієнко І. Наука про рідномовні обов'язки / І. Огієнко – Львів : Фенікс, 1995. – 47 с.

Львов М. Р. Методика обучения русскому языку в начальных класах : [учеб.пособие для студ.] / М. Р. Львов – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1987. – 415 с.,

Павлов И. П. Избранные труды / И. П. Павлов – М. : Издательство АПН СССР, 1951. – 614 с.

Выготский Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Выготский. – М. : АПН РСФСР, 1956. – 519 с.

Методика навчання української мови в початковій школі : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / За наук. ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 364 с.

Гордієнко О. А. Словникова робота на уроках української мови в початковій школі / О. А. Гордієнко, Т. О. Шевчук // Педагогічна Житомирщина, 2008. – № 1. – С. 22–25.

Методика развития речи на уроках русского языка: Кн. для учителя / Н. Е. Богуславськая, В. И. Капинос, А. Ю. Купалова и др. / За ред. Т. А. Ладиженской – М. : Просвещение, 1991. – С. 30–31.

Issue

Section

Статті