No 3(94) (2018)

Table of Contents

An international perspective on teaching italian language and culture PDF (Українська)
O. V. Stebaieva 5 - 9
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з соціального забезпечення у процесі фахової підготовки PDF (Українська)
М. Б. Агапова 10 - 15
Медіаосвіта як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя-словесника PDF (Українська)
Л. А. Башманівська, В. І. Башманівський 16 - 20
Формування професійних компетентностей балетмейстера-педагога у структурі вищої хореографічної освіти: теоретичний аспект PDF (Українська)
Т. О. Благова 21 - 26
Підготовка студентів юридичних спеціальностей до укладання та тлумачення іншомовних договорів PDF (Українська)
С. В. Ващенко, М. В. Мороз 27 - 31
Проблема громадянських цінностей особистості в контексті зарубіжних концепцій громадянського суспільства PDF (Українська)
О. М. Власенко 32 - 36
Запобігання помилкам в учнівських роботах на уроках української мови в 3 – 4 класах PDF (Українська)
О. А. Гордієнко 37 - 41
Методичні основи жанрового аналізу художнього твору: ретроспективний огляд PDF (Українська)
Н. Р. Грицак 42 - 49
Інтерпретація драматичного літературного твору на занятті зі сценічної мови у ВНЗ PDF (Українська)
К. Я. Климова 50 - 54
Методичні передумови диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів PDF (Українська)
А. О. Кравченко 55 - 62
Роль фразеологізмів у формуванні культури фахового мовлення майбутніх учителів початкових класів PDF (Українська)
В. Ю. Підгурська, І. В. Голубовська 63 - 68
Вплив занять гирьовим спортом на фізичну підготовленість курсантів військових закладів вищої освіти України PDF (Українська)
К. В. Пронтенко, Г. П. Грибан, В. В. Пронтенко, C. В. Гоманюк 69 - 75
Структура фундаменталізації підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності PDF (Українська)
Л. З. Ребуха 76 - 80
Розвиток презентаційних умінь співробітників туристичної галузі на заняттях із іноземної мови PDF (Українська)
Т. М. Рибак, Т. В. Лесь 81 - 86
Філософія – освіта – виховання. Трикутник успіху навчально-виховного процесу PDF (Українська)
П. Ю. Саух 87 -97
Антропологічно-ціннісне осмислення феномену Суботи в контексті формування методології і методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти PDF (Українська)
В. М. Федорець 98 - 106
Класифікація бізнес-процесів в освітніх установах PDF (Українська)
Г. О. Шліхта 107 - 114
Формування математичної компетентності здобувачів вищої економічної освіти на прикладі використання додатку Open Office Calc PDF (Українська)
Н. В. Шульга, Л. В. Піддубна 115 -122