Розвиток презентаційних умінь співробітників туристичної галузі на заняттях із іноземної мови

Authors

  • Т. М. Рибак
  • Т. В. Лесь

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.81-86

Keywords:

презентаційні уміння, комунікативні функції презентації, професійна підготовка спеціалістів туристичної галузі, завдання для розвитку презентаційних умінь.

Abstract

У статті визначено шляхи роботи над розвитком презентаційних умінь студентів спеціальності 'Туризм'. Відповідно до Типової програми англійської мови професійного спрямування встановлено комунікативні ситуації та функції монологічного мовлення в професійній площині; представлено функціональні зразки для опанування студентами на трьох етапах розвитку презентаційних умінь: рецептивно-репродуктивному, репродуктивно-продуктивному та творчому. Розроблено низку завдань для кожного етапу.

References

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : [підручник] / кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 1999. – 320 с.

Програма з англійської мови для професійного спілкування – National ESP Curriculum / [колектив авторів: Г. Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І. І. Зуєнок, В. О. Іваніщева та інші]. – К. : Ленвіт, 2005 – 119 с.

English for University.com. Presentation Phrasebook. Version 1.1. [Електронний ресурс] / English for University.com – Режим доступу до ресурсу : http://englishforuniversity.com.

CES SCE. Types of Presentations [Електронний ресурс] / CES SCE. – Режим доступу до ресурсу : http://c2016.evaluationcanada.ca/types-of-presentations/index.html.

Issue

Section

Статті