DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.81-86

Розвиток презентаційних умінь співробітників туристичної галузі на заняттях із іноземної мови

Т. М. Рибак, Т. В. Лесь

Abstract


У статті визначено шляхи роботи над розвитком презентаційних умінь студентів спеціальності 'Туризм'. Відповідно до Типової програми англійської мови професійного спрямування встановлено комунікативні ситуації та функції монологічного мовлення в професійній площині; представлено функціональні зразки для опанування студентами на трьох етапах розвитку презентаційних умінь: рецептивно-репродуктивному, репродуктивно-продуктивному та творчому. Розроблено низку завдань для кожного етапу.


Keywords


презентаційні уміння; комунікативні функції презентації; професійна підготовка спеціалістів туристичної галузі; завдання для розвитку презентаційних умінь.

References


Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : [підручник] / кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 1999. – 320 с.

Програма з англійської мови для професійного спілкування – National ESP Curriculum / [колектив авторів: Г. Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І. І. Зуєнок, В. О. Іваніщева та інші]. – К. : Ленвіт, 2005 – 119 с.

English for University.com. Presentation Phrasebook. Version 1.1. [Електронний ресурс] / English for University.com – Режим доступу до ресурсу : http://englishforuniversity.com.

CES SCE. Types of Presentations [Електронний ресурс] / CES SCE. – Режим доступу до ресурсу : http://c2016.evaluationcanada.ca/types-of-presentations/index.html.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.