Формування математичної компетентності здобувачів вищої економічної освіти на прикладі використання додатку Open Office Calc

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.115-122

Keywords:

компетентність, математична компетентність, підготовка здобувачів вищої економічної освіти, методика навчання математики, розв’язання прикладних задач з математики, табличний процесор Open Office Calc, транспортна задача.

Abstract

У статті на прикладі транспортної задачі запропоновано методику застосування табличного процесора Open Office Calc у розв’язуванні прикладних задач з математики, спрямованих на оптимізацію економічних процесів. Розглянуто можливість представлення вхідних даних задачі, відображення її математичної моделі, особливості використання вбудованих функцій ''SUM'' та ''SUMPRODUCT'' для спрощення обчислень, а також опції ''Решатель'' для відшукання мінімального значення при заданих умовах.

References

Про освіту : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

База знаний OpenOffice.org. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wiki.openoffice.org/wiki/RU/knowledge_base.

Центр новых информационных технологий. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://edu.tltsu.ru/sites/site.php?s= 117&m=29487.

Prosto Pro Office [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://prostoprooffice.wordpress.com/openoffice-org/.

MDV101 : Основы преподавания офисных технологий на базе OpenOffice.org. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.raspo.ru/files/files/ prepodavanie_ooo.pdf.

Акимова И. В. Методика работы в СУБД OPEN OFFICE BASE / И. В. Акимова // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. – 2011. – № 26. – С. 347–357.

Клячкин В. Н. Практикум по статистике, контролю качества и расчетам надежности в OpenOffice.org Calc : [учебное пособие] / В. Н. Клячкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 133 с.

Тимохина С. Д. Сравнительный анализ работы программного обеспечения офисных приложений Microsoft Office и OpenOffice.org [Електронний ресурс] / С. Д. Тимохина. – Режим доступу :http://mioo.edu.ru/attachments/article/247/Тимохина%20СД%20Сравнительный_анализ_работы_ПО_офисных_приложений.pdf.

Шереметьева Е. Г. Основы работы с офисным пакетом OpenOffice.org 3.2 : Работа с электронной таблицей OpenOffice.org Calc [Електронний ресурс] / Е. Г. Шереметьева. – Режим доступу : http://window.edu.ru/resource/931/72931/files/stup590.pdf.

Расторгуев Д. Н. Методические рекомендации к практическим занятиям по компьютерному моделированию социально-экономических процессов в OPEN OFFICE.ORG CALC / Д. Н. Расторгуев. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 234 с.

Issue

Section

Статті