Інтерпретація драматичного літературного твору на занятті зі сценічної мови у ВНЗ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.50-54

Keywords:

інтерпретація, авторський задум, професійне становлення мовної особистості, драматургія, сценічна мова, творчо-образна інтерпретація, декодування образів художнього твору.

Abstract

Статтю присвячено актуальній проблемі професійного становлення мовної особистості майбутніх бакалаврів сценічного мистецтва. Спираючись на праці педагогів, філологів та мистецтвознавців, автор окреслює місце інтерпретації у роботі над драматичним твором на заняттях зі сценічної мови. Увага видатних акторів до мови персонажів є прикладом для наслідування студентами. Наведені фрагменти занять підтверджують думку про важливість занурення виконавця в авторський текст задля створення власного сценічного образу.

References

Грона Н. В. Підготовка студентів педагогічних коледжів до формування у молодших школярів текстотворчих умінь : [монографія] / Н. В. Грона. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2017. – 592 с.

Словник української мови : в 11 т. / редкол. : I. К. Бiлодiд (голова) та iншi; Акад. наук Укр. РСР, Iн-т мовознавства iм. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1970–1980 – Т. 4, 1973. – 840 с.

Шуляр В. І. Стратегії літературної освіти школярів у системі профільного навчання : [монографія] / В. І. Шуляр. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 348 с.

Чирков О. С. Драматургія – мистецтво драми? // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2006. – № 30. – C. 104–109.

Астрахан Н. І. Вистава як інтерпретаційна модель драматичного твору // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2006. – № 30. – С. 139–142.

Хмельницька Л. Роль та місце Марії Заньковецької у становленні та розвитку українського професійного театру // Кафедра історії та культури України. Наукові записки з української історії : [збірник наукових статей]. – Випуск 32. Переяслав-Хмельницький, 2012.– С. 83–88.

Станиславский К. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения : Дневник ученика / Константин Станиславский. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с. – (Азбука-классика, Non-Fiction).