Вплив занять гирьовим спортом на фізичну підготовленість курсантів військових закладів вищої освіти України

Authors

  • К. В. Пронтенко
  • Г. П. Грибан
  • В. В. Пронтенко
  • C. В. Гоманюк

DOI:

https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(94).2018.69-75

Keywords:

фізична підготовка, фізична підготовленість, курсант, гирьовий спорт.

Abstract

У статті досліджено вплив занять гирьовим спортом на рівень фізичної підготовленості курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) у процесі навчання. У дослідженні взяли участь курсанти 1 – 5-х курсів (n=474), які займалися за чинною системою фізичної підготовки у ВВНЗ (група А, n=416), та курсантів, які у процесі навчання займалися у секції навчального закладу з гирьового спорту (група Б, n=58). Виявлено найбільш виражений позитивний ефект від занять гирьовим спортом на розвиток силових якостей, статичної витривалості м’язів тулуба, витривалості та гнучкості у курсантів групи Б. У тестах на виявлення вказаних якостей результати курсантів-гирьовиків на старших курсах є достовірно кращі, ніж у курсантів, які займалися за чинною системою фізичної підготовки (Р<0,05–0,001). Це свідчить про позитивний вплив занять гирьовим спортом на фізичну підготовленість курсантів – майбутніх офіцерів Збройних Сил України.

References

Фізичне виховання військовослужбовців : [навч. посіб.] / [М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, В. М. Романчук та ін.]. – Житомир : ЖВІНАУ, 2011. – 820 с.

Factors That Determine the Necessity for Developing Skills Required by Cadets in Higher Education Institutions of the Aerospace Forces to Organize Their Kettlebell Self-Training / A. Bolotin, V. Bakayev, S. Vazhenin // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – 16 (1). – P. 102–108.

Development of the Physical Qualities of Future Specialists in Protective Activities due to the Use of the Kettlebell Sport During Studies / D. Kуslenko, K. Prontenko, V. Bondarenko, Iu. Yukhno, R. Radzievskii, V. Prontenko, O. Kiziun // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – 17 (2). – Art. 120. – P. 789–794.

Андрейчук В. Я. Методичні основи гирьового спорту : [навч. посібник] / В. Я. Андрейчук. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 500 с.

Гирьовий спорт у ВНЗ : [навч.-метод. посіб.] / [Г. П. Грибан, К. В. Пронтенко, В. В. Пронтенко та ін.]. – Житомир : Вид-во ''Рута'', 2014. – 400 с.

Олешко В. Г. Підготовка спортсменів у силових видах спорту : [навч. посіб.] / В. Г. Олешко. – К. : ДІА, 2011. – 444 с.

Improvement of the Physical State of Cadets from Higher Educational Establishments in the Ukrainian Armed Forces due to the Use of the Kettlebell Sport / K. Prontenko, V. Prontenko, V. Bondarenko, S. Bezpaliy, G. Bykova, O. Zeleniuk, V. Dvoretsky // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – 17 (1). – Art. 67. – P. 447–451.

Morfofunctional State of Graduating Cadets of Higher Military Educational Establishments, which Went in for Weight Sport During Studying / K. Prontenko, S. Bezpaliy, R. Mihalchuk, S. Popov // Slobozhansk Herald of Science and Sport : [Scientific and Theoretical Journal]. – Kharkiv : KSAPC, 2014. – № 3 (41). – P. 92–98.

Організація та методика проведення занять з гирьового спорту : [навч.-метод. посібник] / В. М. Романчук, С. В. Романчук, К. В. Протенко, В. В. Протенко. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2010. – 196 с.

Correlation Analysis of Indicators of Athletes’ Readiness and their Competitive Results in Kettlebell Sport / K. Prontenko, G. Griban, V. Prontenko, S. Bezpaliy, V. Bondarenko, V. Andreychuk, P. Tkachenko // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – 17 (Supplement Issue 4). – Art. 217. – P. 2123–2128.

Issue

Section

Статті