System edukacji przedszkolnej w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej

Przemysław Ziółkowski

Анотація


Unia Europejska (UE) od wielu lat upowszechnia idee rozwijania opieki o charakterze instytucjonalnej oraz wczesnej edukacji dla dzieci poniżej obowiązkowego wieku szkolnego. Znajduje to m.in. odzwierciedlenie w licznych konkursach w ramach których można uzyskać dofinansowanie na tworzenie czy unowocześnianie już istniejących placówek przedszkolnych. Przedszkole to pierwszy, jednakże nie zawsze nieobowiązkowy etap edukacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Stanowi ono miejsce, w którym sprawowana jest opieka nad dziećmi od urodzenia do czasu pójścia do szkoły podstawowej. W Europiewyróżnia się dwa podstawowe modele organizacyjne edukacji przedszkolnej i opieki nad małym dzieckiem. Pierwszy opiera się na jednolitej strukturze dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym (od 0 do 5 / 6 lat), a drugi wskazuje dwa odrębne typy instytucji przeznaczony dla dzieci: w wieku od 0 do 3 lat oraz w wieku od 3 do 6 lat. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie schematów organizacyjnych edukacji przedszkolnej w Polsce oraz innych – wybranych krajach należących do Unii Europejskiej, przez pryzmat polityk oświatowych oraz poziomu jakości edukacyjnej.


Ключові слова


edukacja przedszkolna; pedagogika porównawcza; edukacja w UE.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bordieu P. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania / P. Bordieu. – Warszawa, 1990.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M. Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczn / M. Chomczyńska-Miliszkiewicz. – Lublin, 2002.

Dziewulak D. Systemy szkolne Unii Europejskiej / D. Dziewulak. – Warszawa, 1997.

Guz S. Wychowanie przedszkolne. Warunki funkcjonowania oraz efekty kształcenia / S. Guz. – T. I. – Lublin, 1991.

Hill M. The local government role in pre-school child care policy in France, Germany, Italy and the UK / M. Hill // The Provision of Public Services in Europe : Between State, Local Government and Market, Edward Elgar. – Cheltenham, 2010.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. – T. 4. – Warszawa, 2004.

Klim-Klimaszewska A. Pedagogika przedszkolna / A. Klim-Klimaszewska. – Warszawa, 2005.

Kwiatkowska M. Pedagogika przedszkolna / M. Kwiatkowska, Z. Topińska. – Warszawa, 1978.

Lubomirska K. Przedszkole rzeczywistość i szansa / Lubomirska K. – Warszawa, 1997.

Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny. – Wyd. Żak. – Warszawa, 1998.

Potulicka E. System edukacji w krajach europejskich / E. Potulicka, D. Hildebrandt-Wypych, C. Czech-Włodarczyk. – Kraków, 2012.

Starting Strong II : Early Childhood Education and Care // OECD. – 2006.

Szewior K. Kobiety w szkolnictwie Republiki Federalnej Niemiec w latach 1969-1998 / K. Szewior. – Wrocław, 2006.

Świętochowska U. Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / U. Świętochowska. – Toruń, 2001.

Trzebiska E. Obecność wymiaru Męskość– Kobiecość w psychoterapii: Jak seksizm ingeruje w proces terapeutyczny? / E. Trzebiska // Męskość – Kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. – Wyd. Instytutu Psychologicznego PAN, 1999.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2663-6387 print

ISSN: 2664-0155 online