No 1(92) (2018)

Table of Contents

Methodical Foundations of the Professional Communicative Preparation of Future Philologists By Means of Creative Writing PDF (Українська)
Yu. A. Rybinska 5 - 9
System edukacji przedszkolnej w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej PDF (Українська)
Przemysław Ziółkowski 10 - 22
Ефективність використання програмно-імітаційних комплексів як засобу формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей за результатами педагогічного експерименту PDF (Українська)
Д. С. Антонюк 23 - 29
Метод та дидактичні засоби навчання удосконаленню програмних та апаратних засобів комп'ютерної техніки майбутніх ІТ-фахівців в умовах фундаменталізації освіти PDF (Українська)
І. О. Бардус 30 - 36
Організація бесіди на засадах діалогічної взаємодії як базовий метод педагогічного консультування PDF (Українська)
Т. Ю. Білошицька 37 - 42
Культура української діаспори Сполучених Штатів Америки (за матеріалами часопису союзу українок Америки "Наше життя" періоду 1944–1945 рр.) PDF (Українська)
Н. М. Бовсунівська 43 - 47
Місце і роль фахових дисциплін у процесі формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов PDF (Українська)
В. П. Боса 48 - 53
Практика формування та реалізації змістового компоненту документознавчої освіти в Україні PDF (Українська)
Ю. О. Бриль 54 - 63
Використання автентичних відеоматеріалів на професійну тематику на заняттях з іноземної мови для студентів спеціальності "Туризм" PDF (Українська)
С. В. Ващенко, М. В. Мороз 64 - 69
Основні пріоритети реформування громадянської освіти в Україні PDF (Українська)
О. М. Власенко 70 - 74
Методичні підходи щодо навчання комп'ютерній графіці студентів ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій PDF (Українська)
С. М. Горобець 75 -79
Використання інформаційної технології електронного портфоліо в освітньому процесі ВНЗ PDF (Українська)
О. С. Грицюк 80 - 84
Організація педагогічної практики — одна з важливих умов підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів PDF (Українська)
Є. І. Жуковський 85 - 89
Розробка моделі використання ігрових симуляторів для формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів PDF (Українська)
В. В. Концедайло 90 - 96
Реформування системи середньої освіти Туреччини на сучасному етапі: організація та управління PDF (Українська)
С. Кючюк 97 - 101
Концептуальні засади підготовки вихователя до розвитку соціальних умінь і навичок дошкільників PDF (Українська)
Т. М. Лесіна 102 - 105
Особливості змісту навчання англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" PDF (Українська)
Т. В. Лесь 106 - 110
Інтернаціоналізація вищої освіти в контексті викладання англійської мови професійного спрямування: досвід Великобританії PDF (Українська)
Т. В. Модестова 111 - 119
Методичні рекомендації щодо впровадження системи формування естетичної культури студентів в процесі навчання літератури PDF (Українська)
В. А. Папушина 120 - 124
Педагогічні умови формування математичної компетентності у студентів технічних коледжів у процесі фахової підготовки PDF (Українська)
Г. Л. Сербин 125 - 129
Портфоліо у системі засобів оцінювання навчальних досягнень студентів професійно-педагогічних спеціальностей PDF (Українська)
М. М. Сідун 130 - 134
Проблема формування культурологічної компетентності студентів бакалаврату — майбутніх економістів PDF (Українська)
О. Г. Федорцова 135 - 139
Теоретичні засади підготовки учителів освітніх закладів до формування комунікативної компетентності учнів PDF (Українська)
Г. І. Харченко 140 - 143
Методологічні засади підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти PDF (Українська)
Л. А. Черніченко 144 - 149