Основні пріоритети реформування громадянської освіти в Україні

О. М. Власенко

Abstract


У статті розглядається проблема реформування громадянської освіти в Україні, визначено роль педагогічної науки й практики в контексті формування громадянських цінностей учнівської молоді. Наголошується на необхідності дослідження динаміки змін у процесі формування громадянської компетентності в період трансформацій суспільства. Автор розкриває категоріальний апарат дослідження та досліджує взаємозв’язок громадянської компетентності з іншими ключовими компетентностями, розглядає аспекти громадянського виховання в умовах гуманізації середньої освіти.


Keywords


громадянське виховання; громадянська освіта; громадянські цінності; активна громадянська позиція; громадянська культура; інноваційний розвиток суспільства.

References


Проект Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення на 2013 – 2017 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/2011%2812%29.proekt.php.

Концепція середньої загальноосвітньої школи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naps.gov.ua/ ua/activities/nsko/. – 26 с.

Концепція "Нова школа. Простір освітніх можливостей" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/ activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/. – 40 с.

Шестопалюк О. Громадянська освіта як фактор формування громадянських компетентностей сучасної молоді / О. Шестопалюк // Рідна школа. – № 3 (березень). – 2010. – С. 33–35

Громадянська освіта : теорія і методика навчання : [посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т. Асламова [та ін.]. – К. : Етна-1, 2008 – 174 с.

Кизенко В. Громадянська освіта і виховання – основа громадянського суспільства // Біологія і хімія в рідній школі. – 2015. – № 1. – С. 34–37

Горпинюк В. Соціально-професійне самовизначення молоді як рушійної сили середнього класу в громадянському суспільстві // Освіта і управління. – 2011. – Т. 14. – № 2-3. – С. 7–15.

Клепко С. Громадянська освіта: утопії, моделі, філософії / С. Клепко // Наук. і освітня методології та практики. – К. : ЦГО НАН України. – 2003. – С. 409–424.

Пометун О. Теоретичні засади формування громадянської компетентності учнівської молоді / О. Пометун // Управління школою. – 2005. – № 8 (92). – Березень. – С. 5–8.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.