Метод та дидактичні засоби навчання удосконаленню програмних та апаратних засобів комп'ютерної техніки майбутніх ІТ-фахівців в умовах фундаменталізації освіти

І. О. Бардус

Abstract


У статті представлено розв’язання проблеми професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців до продуктивної діяльності. Теоретично обґрунтовано та розроблено метод удосконалення програмного та апаратного забезпечення комп’ютерної техніки, який відповідає структурі професійної діяльності ІТ-фахівця. Представлено моделі дидактичних засобів до кожного кроку методу удосконалення базового ІТ-об’єкту, на основі алгоритму управління продуктивною навчально-пізнавальною діяльністю студентів з елементами покрокової інформаційної підтримки на кожному етапі діяльності.


Keywords


комп’ютерні дисципліни; професійна підготовка; ІТ-об’єкт; продуктивна діяльність.

References


Федотова Е. Ю. Формирование информационно-коммуникативной компетентности учащихся в процессе продуктивной учебно-познавательной деятельности : автореф… канд. пед. наук : 13.00.01 / Федотова Елена Юрьевна. – СПб. : Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, 2009. – 25 с.

Бардус І. О. Філософські засади фундаменталізованого змісту професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій / І. О. Бардус // Вісник Черкаського університету : Педагогічні науки. – № 9. – 2017. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 52–64.

Венгер О. П. Пізнавальна діяльність студентів у різних моделях навчання та її психологічна характеристика / О. П. Венгер // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2012. – Вип. 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vnadps_2012_1_25.

Заёнчик В. М. Основы творческо-конструкторской деятельности : Методы и организация : [yчебник для студ. высш. учеб. заведений] / В. М. Заёнчик, А. А. Карачёв, В. Е. Шмелёв. – М. : Издательский центр ''Академия'', 2004. – 256 с.

Лазарєв М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін : [монографія] / М. І. Лазарєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с.

Лазарєва Т. А. Підготовка майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності : [монографія] / Т. А. Лазарєва. – Х. : Право, 2014. – 528 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.