Практика формування та реалізації змістового компоненту документознавчої освіти в Україні

Ю. О. Бриль

Abstract


У статті критично описано та проаналізовано практику формування і реалізації змістового компоненту документознавчої освіти провідними закладами вищої освіти та культури України. Здійснено ґрунтовний аналіз освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність". Узагальнено та систематизовано досвід підготовки фахівців документно-інформаційної сфери з урахуванням потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях, а також з метою виявлення кращих практик і доцільності їх використання у новій модель вищої освіти.


Keywords


документознавство та інформаційна діяльність; навчальна дисципліна; навчальний план; освітня програма; професійна підготовка; професійні компетенції; фахівці.

References


Бездрабко В. В. Документознавча освіта в Україні : становлення, сучасний стан і перспективи / В. В. Бездрабко // "Гілея (науковий вісник)". – 2009. – Випуск 20. – С. 56–66.

Слободяник М. С. Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти в Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 3. – С. 4–5.

Кушнаренко Н. М. Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу / Н. М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури : [збір. наук. праць]. – 2003. – Вип. 11. – С. 106–114.

Папакін Г. В. До проблеми змістовного наповнення навчальної підготовки документознавців у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв / Г. В. Папакін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С. 4–8.

Морозюк І. І. Документознавство та інформаційна діяльність: проблеми спеціалізацій і вимоги практики / І. І. Морозюк // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 8. – С. 18–20.

Бриль Ю. О. Зміст професійної підготовки фахівця зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" в Україні / Ю. О. Бриль // Документ, мова, соціум: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 квіт. 2013 р. / М-во культури України, М-во освіти і науки, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, Каф. документознавства та упр. соціал. комунікаціями. – К. : [НАКККіМ], 2013. – 168 с. – С. 6–7.

Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010 (На зміну ДК 003:2005) [Електронний ресурс]. – Чинний від 01.11.2010 р. – Режим доступу : https://hrliga.com/docs/327_KP.htm. – Назва з екрану.

Філіпова Л. Я. Спеціальність "Документознавство та інформаційна діяльність" у Харківській державній академії культури : пріоритети навчання та перспективи розвитку / Л. Я. Філіпова // Вісник Харківської державної академії культури. – 2009. – Вип. 27. – С. 83–91.

Коханова І. О. Харківська наукова документологічна школа / І. О. Коханова // Вісник Харківської державної академії культури. – 2011. – Вип. 34. – С. 264–272.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.