Портфоліо у системі засобів оцінювання навчальних досягнень студентів професійно-педагогічних спеціальностей

М. М. Сідун

Abstract


У статті з’ясовано значення використання сучасної інноваційної освітньої технології ''Мовне портфоліо'' для професійного становлення майбутнього вчителя англійської мови. Досліджено систему сучасних поглядів на стан проблеми використання технологій контролю та сформульовано практичні рекомендації з упровадження технології портфоліо, вимоги до роботи з ним як з боку викладачів, так і – студентів. Обґрунтовано положення щодо необхідних елементів портфоліо.


Keywords


сучасні інноваційні технології; майбутній учитель; англійська мова; внутрішня мотивація; зовнішня мотивація; технологія ''портфоліо''; професіоналізм.

References


Європейське Мовне Портфоліо : методичне видання / Уклад. О. Карп’юк. – Тернопіль : Лібра Терра, 2008. – 112 с.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Карп'юк О. Європейське мовне портфоліо / О. Карп'юк // English. – 2011. – № 15.

Програма з англійської мови для професійного спілкування / автор. кол.: Бакаєва Г. Є., Борисенко О. А., Зуєнок І. І., Іваніщева В. О., Тодорова Н. Ю. та ін. – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с.

Полат Е. С. Портфель ученика / Е. С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 1. – С. 22–27.

Oliinyk T. Portfolio for Young Learners : Objectives, Structure and Types / Т. Oliinyk // Reaching out to Children : All-Ukrainian scientific and practical conference. Conference abstracts. – Horlivka : Publishing House of Horlivka State Pedagogical Institute of Foreign Languages, 2005. – Р. 47–49.

O'Malley J. Michael Authentic assessment for English language learners / J. Michael O'Malley, L. Valdez Pierce // Practical approaches for teachers. – Longman, 1996. – 268 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.