Концептуальні засади підготовки вихователя до розвитку соціальних умінь і навичок дошкільників

Т. М. Лесіна

Abstract


У статті висвітлені деякі методологічні орієнтири розробки концепції, яка спроможна розширити принципові уявлення про підготовку майбутніх вихователів до розвитку соціальних умінь і навичок старших дошкільників. На основі аналізу наукового фонду, що нині склався, обґрунтовується системоутворювальні засади авторського підходу до визначення педагогічної стратегії підготовки вихователя до розвитку дошкільника як суб’єкта соціальної дії.


Keywords


методологія; системний підхід; розвиток соціальних умінь і навичок старших дошкільників; професійна підготовка майбутнього вихователя; системоутворювальні засади педагогічної стратегії підготовки педагога-дошкільника.

References


Гаврилюк С. М. Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості: теорія і методика : [монографія] / С. М. Гаврилюк. – Умань : вид. "Сучінський М. М.", 2015. – 352 с.

Віцукаєва К. М. Методика організації педагогічних умов підготовки фахівця соціономічної сфери як суб’єкта професійної діяльності / К. М. Віцукаєва // Формування особистості фахівців соціономічної сфери: стратегія і тактика : [монографія]. – Одеса : Вид. Букаєв В. В., 2017. – С. 42–97.

Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание / М. С. Каган. – Л. : ЛГУ, 1991. – 354 с.

Мамонтов Я. А. Хрестоматія сучасних педагогічних течій / Я. А. Мамонтов. – Харків : Держвидав України, 1926. – 635 с.

Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи : [монографія] / кер. авт. кол. Н. В. Гузій. – К. : Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. – 432 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1976. – 423 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.