DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(99).2019.95-106

Features of youtube video service use in the education process

O. S. Duschenko

Abstract


Most of the younger generation watch different videos on YouTube (YT) daily, but these are usually not educational videos, although there are educational channels on YT. We believe that video services are a familiar medium for pupils, and, accordingly, the goal of the teacher is to adapt pupils to familiar environments with educational goals. To this end, the article explores the particularities of using the YT video service in the educational process. An explanation of the concept of "video service" as a service of the Internet, which provides the ability to see videos, comment, download, publish videos. The results of a foreign study on the use of YT in the educational process are presented. The video service Mix the Play is described. The types of educational video are outlined: professional training films, studio and natural video lectures, video scribing, video infographics, screencasts, demonstrations, interactive videos, 3D rendering, pseudo-video, video timeline, video zooming. YT educational service channels have been highlighted in various subjects (astronomy, biology, geography, informatics, history, mathematics, physics, chemistry, etc.). A list of YTC which is useful for teaching informatics in different classes is presented. The model of inverted class, the types of inverted classes are outlined: typical, discussion-oriented, demonstration-focused, group, virtual inverted classes, pseudo-inverted classroom, inverted teacher. The advantages and disadvantages of using the model of "Inverted class" for realization of the educational process are highlighted. The advantages and disadvantages of using the YT video service in the educational process are outlined. It is suggested how to use the YT at different stages of a computer science lesson. Examples of problems using video services for 8th grade informatics pupils have been developed. A list of topics in computer suense is offered, in the study of which it will be useful to use video services.


Keywords


video services; video service Mix the Play; video service YT; types of educational videos; education; video service capabilities; YT video educational channels; inverted classroom training model; inverted classes; informatics tasks

Full Text:

PDF

References


Bezkoshtovni onlayn-servisy dlya roboty z hrafichnym ta video kontentom [Free online services for graphic and video content]. Retrieved from: http://cikt.kubg.edu.ua/безкоштовні-онлайн-сервіси-для-робіт/ [in Ukrainian].

Vember, V.P. (2016). Suchasni typy navchal'noho video ta osoblyvosti yikh vykorystannya u navchal'nomu protsesi [Modern types of educational videos and peculiarities of their use in the educational process]. Osvitolohichnyy dyskurs – Educational discourse, 1, 19-29. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2016_1_5 [in Ukrainian].

Zarits'ka, S.I. (2014). Vykorystannya veb-tekhnolohiy u navchal'nomu protsesi [The use of web technologies in the educational process]. Komp"yuter u shkoli ta sim"yi – Computer at scool and family, 8, 39-43. Retrieved from: http://nbuv.hov.ua/UYRN/komp_2014_8_8 [in Ukrainian].

Internet na koryst': onlayn-resursy dlya vyvchennya fizyky [The Internet for good: online resources for studying physics]. Retrieved from: https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-fiziki?fbclid=IwAR21NNRcUMEOawFBXDrxcztg9cn2otF_Ax0FLkyBrQ62ruHDsxGzdWiAY3g [in Ukrainian].

Kyrychuk, K. Efektyvnyy videourok: 5 krokiv dlya vchytelya [Effective video tutorial: 5 steps for the teacher]. Retrieved from: https://osvitoria.media/ekhperientse/efektyvnyy-videourok-5-krokiv-dlya-vchytelya/ [in Ukrainian].

Model' navchannya «Perevernutyy klas»: zminyuyemo osvitniy protses [Inverted class learning model: changing the educational process]. Retrieved from: https://naurok.com.ua/post/model-navchannya-perevernutiy-klas-zminyuemo-osvitniy-proces?fbclid=IwAR1AcucmsNf_0mfjMj4871UCIot8qXWwXl4H2SF9sZ79e5GgpfweIXIWAtY [in Ukrainian].

Natsional'na stratehiya rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku [National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the Period to 2021]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10 [in Ukrainian].

Nozhovnik, O.M. (2012). Dosvid vykorystannya suchasnykh audiovizual'nykh materialiv z Internet-resursu YT u praktytsi navchannya inozemnoyi movy dlya spetsial'noho vzhytku maybutnikh fakhivtsiv iz mizhnarodnoyi ekonomiky u vyshchiy profesiyniy shkoli [Experience of using modern audio-visual materials from the YT web-site in the practice of teaching a foreign language for the special use of future specialists in international economics in higher vocational school]. Pedahohichna osvita: teoriya i praktyka – Teacher education: theory and practice, 12, 230-237. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_12_43 [in Ukrainian].

Proshkin, V.V. (2017). Osvitni veb-resursy v profesiyniy pidhotovtsi maybutnikh uchyteliv [Educational web resources in the training of future teachers]. Osvitolohichnyy dyskurs – Educational discourse, 1-2, 183-197. Retrieved from: http://nbuv.hov.ua/UYRN/osdys_2017_1-2_17 [in Ukrainian].

Savchuk, I., Pavlova, V. (2019). Vykorystannya IKT yak odyn z napryamiv pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv do innovatsiynoyi diyal'nosti [Use of ICT as one of the directions of preparation of future specialists for innovation activity]. Monohrafia pokonferentsyyna. Stsientse, research, development, 15. Pedahohy. Rotterdam (The Netherlands), 80-86 [in Ukrainian].

Stvoreno videoservis, yakyy daye zmohu kozhnomu postavyty p"yesu Shekspira [A video service has been created that allows anyone to put on a Shakespeare play]. Retrieved from: https://www.pedrada.tsom.ua/news/3827-qqn-16-m7-11-07-2016-stvoreno-vdeoservs-yakiy-da-zmohu-koynomu-postaviti-psu-shekspra [in Ukrainian].

Tykhonova, T.V. (2013). Udoskonalennya informatychnoyi kompetentnosti vchyteliv v haluzi stvorennya ta vykorystannya informatychnykh osvitnikh produktiv on-line [Improvement of informational competence of teachers in creating and using on-line educational educational products]. Osvita doroslykh: teoriya, dosvid, perspektyvy – Adult education: theory, experience, perspectives, 7, 339-349 [in Ukrainian].

Yak YT zdiysnyuye tsyfrovu revolyutsiyu v navchanni [How YT is digital revolutionizing learning]. Retrieved from: https://www.dw.tsom/uk/yak-YT-zdiysnyuye-tsyfrovu-revolyutsiyu-v-navchanni/a-49050346 [in Ukrainian].

YT-kanaliv pro ideyi, nauku i novi tekhnolohiyi [30 YT feeds on ideas, science and new technology]. Retrieved from: https://www.the-village.com.ua/village/knowledge/knowledge-guide/269197-30-YT-kanaliv-pro-ideyi-nauku-i-novi-tehnologiy [in Ukrainian].

prychyn vykorystovuvaty YT u navchanni [5 reasons to use YT in learning]. Retrieved from: https://naurok.tsom.ua/post/5-prichin-vikoristovuvati-YT-u-navchanni?fbtslid=IwAR2rdeKhKhsttsts8bYYibY0BNH5zbOyvKhRpU7uDhPVD01mBA6-WVaMpFV3FWw [in Ukrainian].

krokiv do stvorennya efektyvnoho videouroku [6 steps to creating an effective video lesson]. Retrieved from: https://www.imena.ua/bloh/video-tutorial-steps/ [in Ukrainian].

YT planuye stvoryty okremyy proekt dlya ditey [YT plans to create a separate project for children]. Retrieved from: https://ms.detetstor.media/web/sotsial/YT_planue_stvoriti_okremiy_proekt_dlya_ditey/ [in Ukrainian].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.