Search


 
Issue Title
 
No 2(93) (2018) Смислова експлікація феномена "неперервна освіта": суть, мета, функції, етапи, вияв на рівнях принципу та процесу Abstract
В. О. Савош
 
No 4(95) (2018) Інклюзивна освіта – перспективний напрям розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні Abstract
З. І. Удич
 
No 4(95) (2018) Підготовка науково-педагогічних працівників до діяльності у неформальній освіті дорослих: реалії та перспективи Abstract
О. Л. Самодумська
 
No 3(94) (2018) Проблема громадянських цінностей особистості в контексті зарубіжних концепцій громадянського суспільства Abstract
О. М. Власенко
 
No 4(95) (2018) Становлення системи освіти дорослих у Словацькій республіці на початку XX століття Abstract
О. А. Самойленко
 
No 4(95) (2018) Експертна оцінка результативності неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів Abstract
Н. П. Павлик
 
No 4(95) (2018) Професійна компетентність майбутнього вчителя музики: семантичний аналіз поняття Abstract
М. О. Мороз
 
No 4(95) (2018) Наукові підходи у підготовці майбутніх юристів до професійної взаємодії Abstract
О. І. Браткова
 
No 4(95) (2018) Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин Збройних Сил України в системі післядипломної освіти Abstract
Д. В. Погребняк
 
No 1(92) (2018) Реформування системи середньої освіти Туреччини на сучасному етапі: організація та управління Abstract
С. Кючюк
 
No 3(94) (2018) Антропологічно-ціннісне осмислення феномену Суботи в контексті формування методології і методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти Abstract
В. М. Федорець
 
No 3(94) (2018) Філософія – освіта – виховання. Трикутник успіху навчально-виховного процесу Abstract
П. Ю. Саух
 
No 3(94) (2018) Формування професійних компетентностей балетмейстера-педагога у структурі вищої хореографічної освіти: теоретичний аспект Abstract
Т. О. Благова
 
No 1(92) (2018) Методологічні засади підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти Abstract
Л. А. Черніченко
 
No 1(92) (2018) Інтернаціоналізація вищої освіти в контексті викладання англійської мови професійного спрямування: досвід Великобританії Abstract
Т. В. Модестова
 
No 1(92) (2018) Основні пріоритети реформування громадянської освіти в Україні Abstract
О. М. Власенко
 
1 - 16 of 16 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"